Udvalg

Der er følgende udvalg under bestyrelsen:

 

ØKONOMI UDVALG:

Repræsentanter fra bestyrelsen:
Thomas Hovgaard - formand
Barbara K. Nielsen-som bestyrelsesforperson

Repræsentanter fra kollegiet:
Cornelia D. Henriksen
Laila Seierstad

 

BYGGEUDVALG:

Repræsentanter fra bestyrelsen:
Lars Søgaard Larsen

Repræsentanter fra kollegiet:
Ib Kasper Hansen
Laila Seierstad
Hanne Kacirek

 

FONDSUDVALG:

oprettes ad hoc, når der er projekter, hvor det er aktuelt.

 

PR-UDVALG:

Repræsentanter fra bestyrelsen:
Peter Meldgaard
Thomas Hovgaard

Repræsentanter fra kollegiet:
Troels Gaihede
Anette Jørnung

 

FORÆLDRERÅDET

På forældrerådsmøderne deltager Cornelia D. Henriksen fra kollegiet.

 

SKOLEN DELTAGER DESUDEN I:

Styregruppemøder for Steiner-HF i Odense: 

Fra bestyrelsen deltager Barbara K. Nielsen og Anette Jørnung fra kollegiet.