Kontaktforældre

En kontaktforælder bliver valgt for to år ad gangen på det første forældremøde der finder sted i det nye skoleår. Der skal være mindst to kontaktforældre i hver klasse.Fratrædelse fra posten sker således at der altid er en kontaktforælder der fortsætter, mens en ny bliver valgt. Dette sikrer erfarings- og vidensdeling under kontaktforældrenes samarbejde.

Kontaktforældrene sørger blandt andet for:

Kontaktforældrene deltager endvidere i de 2 til 3 årlige forældrerådsmøder, hvor almene forhold omkring skolen behandles. Se Forældrerådet.

Til orientering ligger skoleledelse og konfliktmægling udenfor kontaktforældrenes opgave. Det er derfor vigtigt at kontaktforældrene endvidere sætter sig ind i skolens kommunikationsveje, for blandt andet at kunne henvise forældre til de rette personer/funktioner i forbindelse med spørgsmål eller henvendelse.

Klassernes faste opgaver i årets rytme

I løbet af skoleåret er der en række arrangementer som klasserne står for. Kontaktforældrene planlægger og uddelegere opgaverne i klasserne: