Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer i den selvejende instituion
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

September 2018Bestyrelsesmedlemmer repræsenterende Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgårds bestyrelse:

Barbara K. Nielsen (formand) 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Caroline Klem
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Eva Hermansen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Thomas Papousek
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
p.t. vakant

Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer:

Thomas Hovgaard (næstformand)
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Helle Weismann
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Peter Tang Meldgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Lars Søgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Suppleant:
Tine Junker
 

Bestyrelsens udvalg 

Økonomiudvalg:
Thomas Hovgaard (formand)
Barbara K. Nielsen

 
PR-udvalg:
Peter T. Meldgaard
 
Byggeudvalg:
Lars Søgaard
 
 

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter og lovgivningen i øvrigt.
Bestyrelsens opgave er herudover at være ledelsesmæssig samtale- og sparringspartner for lederne og medarbejderne på skolen. Bestyrelsen har særligt fokus på, at der er en god sammenhæng imellem de kvalitative resultater, der skal nås og de ressourcer, der medgår hertil. Bestyrelsen udøver sin samtale- og sparringspartnerrolle ud fra skolens værdi-, mål- og handlingsgrundlag, og ud fra de økonomiske rammer, der er aftalt.

Bestyrelsesarbejdet skal:

ske internt i bestyrelsen og i et samspil med ledelsen og medarbejderne

ikke beskæftige sig med daglige driftsspørgsmål, men det er værdifuldt, at bestyrelsen medvirker til at kommunikere med omverden om det skolen står for, og bringer evt. reaktioner fra omverden med til ledelsen og medarbejderne

godkende udviklings- og tilpasningsaktiviteter og følge op herpå i bestyrelsen

foregå med fokus på at bidrage til, at man opretholder og udvikler grundlaget for de opgaver man løser. F.eks. byggeprojekter/fondsøgning mm.

være engagerende og "konstruktiv kritisk" og dermed kan medvirke til, at der opnås en god synergieffekt

samarbejde med skolens ansatte og forældrekredsen med respekt for dokumentet ”Kommunikationsveje på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens årlige tilrettelæggelse og hvordan bestyrelsen i øvrigt tilrettelægger sit arbejde fremgår af skolens vedtægter.. Bestyrelsen beslutter hvert år ved skoleårets begyndelse, hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i det pågældende skoleår.