Ledelsesberetningen omhandler 2017

af konstitueret skoleleder Cornelia D. Henriksen

Året har været præget af det store arbejde med at forberede skolen til indførelse af Steiner HF fra august 2018.

Temaet har fyldt på mange konferencer og er blevet drøftet mange gange rundt om bordet på lærerværelset. Organisationsbeskrivelsen skulle fornyes, og til det fik kollegiet hjælp af Charlotte v. Bülow fra Crossfield Institute, som guidede os godt igennem. Charlotte v. Bülow var også med behjælpeIig omkring ansættelsesprocessen af vores kommende rektor, Anette Jørnung.

I løbet af foråret viste det sig, at bestyrelsen og skoleleder Jan Magnussen ikke ønskede at fortsætte samarbejdet, og fra august 2017 blev Cornelia D. Henriksen konstitueret skoleleder og varetog skoleledelsen i samarbejde med koordinatorerne ved siden af sine daglige opgaver. Heldigvis har skolen fået hjælp af en del mennesker, som har været tilknyttet skolen i mange år, blandt dem Charlotte v. Hauen, som har stået for skolens hjemmeside og hjulpet med pr-opgaver, og Ulli Ziegenhagen, som har hjulpet med implementeringen af Steiner HF.

Under temaet ”dannelse af motorikken” satte pædagogisk udvalg gang i et pædagogisk arbejde, som har fulgt kollegiet gennem skoleåret, blandt andet med forskellige arbejdsgrupper, foredrag og workshops.

Den 5. september kunne vi glæde os over, at elevtallet for første gang i skolens historie nåede op over 300, nemlig 308 elever. Dog modtager vi endnu ikke tilskud for alle 308 elever. Det sker først med indførelsen af Steiner HF.

Månedsfesterne har igen i år vævet skoleårets gang sammen med årstidernes skiften. Til månedsfesterne har forældrene kunnet se udpluk fra undervisningen i de forskellige klasser, og forældreforedragene har givet indblik i skolens pædagogik. Efter foredrag og optrædener har cafeen i Guldhornet desuden givet anledning til mange gode samtaler.
I løbet af sommerferien fandt en ombygning sted i Uglehuset. 9. klasse flyttede ind i det gamle musikrum på 1. sal, og musikken har fået stueetagen for sig selv, mens butikken har fået et lille rum i midten af Guldhornet.

 

Børnehuset

Børnetallet har været stabilt i 2017, både i børnehaven og i vuggestuen, og nye familier bliver løbende skrevet på venteliste.
Vi har igen i år haft en håndfuld børn med særlige behov. Det er en stor udfordring for børnehaven, og pædagogerne gør et stort stykke arbejde for at løse de opgaver, der følger med.
Vores ledelsessituation har i 2017 været meget sårbar, da Anette Henriksen har været sygemeldt hele året. Vi har generelt modtaget god opbakning fra forældrene, og vi arbejder på god løsning for børnehavens ledelse.
I personalegruppen har der været et par udskiftninger i løbet af året. Vi har desværre måttet sige farvel til at par gode medarbejdere og har siden været så heldige at kunne ansætte nye medarbejdere, som vi er rigtig glade for.
Vi har en stor gruppe dygtige vikarer, som altid er parate til at hjælpe ved sygdom og ferie.
Vores pædagogiske dag i 2017 handlede om de nye læreplaner, som vi skal i gang med at lave, og vi havde et oplæg om mentalisering i det pædagogiske arbejde.
Vi deltog igen i år i Fredensborg markedsdag, hvor vi havde en høstbod. Her kunne børn og barnlige sjæle kværne korn, snitte, binde høstkranse og få en snak om vores børnehus. Der var mange, der kiggede forbi.
Vi har derudover holdt årstidsfester med og uden forældre samt åbent hus, julebasar, arbejdslørdage, forældremøder og forældreforedrag.
Vi har løbende haft studerende fra Rudolf Steiner Seminariet. Det er vi rigtig glade for. Christina har været på uddannelse til praktikvejleder. Det er meningen, at i alt tre pædagoger skal have denne uddannelse.
Vi har også været til et stævne for pædagoger i Skanderborg.

Vi endte 2017 med en tilfredsstillende økonomi, og børnehaven har i den anledning fået et nyt fint bålhus, som bliver brugt flittigt.


Grundskolen

Grundskolen har nu indarbejdet, at alle 1.klasser har en støttepædagog. Efter 1.klasse tages stilling til, om den enkelte klasse fortsat har brug for støtte til enkelte elever. P.t. har alle klasser i grundskolen en støttepædagog/støttelærer tilknyttet.
I år er vores nye inddeling af grund-, mellem- og overskole trådt i kraft, hvilket betyder, at 6.klasse forbliver en del af grundskolen.
Klasselærer for kommende 1. klasse bliver Hanne Boss.

I børnehaveklassen modtog vi 28 nye elever.
I 1. klasse er der 28 glade elever. Som altid tager det tid for en 1.klasse at lære den svære kunst at gå i skole. Klassen har haft et tæt samarbejde med sin fadderklasse, der blandt andet har været faste følgesvende til morgensang.
Med klassens 29 børn er 2. klasse skolens største klasse. Klassen har været på udflugt med sin fadderklasse til Fredensborg Slotspark.
Der er p.t. 23 elever i 3. klasse. Klassen har fået ny klasselærer i år og har fået et par nye elever, mens andre har skiftet skole. Klassen har været på flere klasseture, blandt andet til Frilandsmuseet, på bondegård og på skøjtetur. Eleverne har været optaget af aktiviteter omkring håndværk, de har blandt andet opmålt en halv kilometer af Hornbæk strand med deres hjemmelavede meterstokke, og de har lavet knive i smedjen.
4. klasse har 26 vilde vikinger. Nye fag har været geografi og dyrekundskab. Der har været udflugter til Kronborg, Øresundsakvariet, Zoologisk Have og Nationalmuseet, og til sommer skal klassen på deres første lejrtur til Sagnlandet Lejre.
De 26 elever fra 5. klasse har været glade for deres nye rolle som fadderklasse for 1. klasse. Klassen har gået luciaoptog og optrådt på plejehjem. De har i år fået klasseorkester som nyt fag. De skal fremføre en børneopera, som de har øvet sig på, og til sommer skal de til Skagen på lejrskole.
Strukturændringen, som betyder, at 6. klasse for første gang er en del af grundskolen og først til næste skoleår rykker op i mellemskolen, har vist sig at være en god ting for klassen. Der er p.t. 25 børn i klassen. Klassen har i dansk haft et læseforløb om bogen Momo og har i den forbindelse været i Den Kongelige Opera for at se Momo opført som børneopera. Klassen skal i forbindelse med geologiundervisningen besøge Geologisk Museum. Til juni tager klassen på lejrskole til Bornholm.

Mellemstationen

På Mellemstationen overtog Nanna Golles arbejdet efter Merethe og har sammen med Andreas skabt mange god stunder efter endt skoletid for eleverne.

 

Mellemskolen

I begyndelsen af skoleåret fik vi to nye klasselærere i mellemskolen: Ninka Nikoline Pedersen og Thomas Ravn i 7. klasse. I 8. klasse er Kristina Lomborg klasselærer. Dette skoleår år er Ib Kasper alene som klasselærer i 9. klasse, da Suzanne forlod mellemskolen for at blive klasselærer i 1. klasse. I midten af juni tager 7. klasse på togt med skonnerten Fylla i Det Sydfynske Øhav. Dette for at få en lille fornemmelse af, hvordan opdagelsesrejsende søfarere oplevede verden fra et skib. Samtidig drager 8. klasse til Lapland, nærmere bestemt til Jokkmokk, hvor de igen i år vil padle i kano og sove i telt. 9. klasse skal på landbrugstur til Marjatta i maj. Kort før jul opførte 8. klasse et eventyrligt spil om livet i det gamle Bagdad for 4.-12. klasse samt forældre og venner. Det var en skøn forestilling, og spillet passede perfekt til klassen. Efter jul gik 8. klasse i gang med sin produktopgave. Igen i år har vi valgt at lægge stor vægt på det praktiske arbejde. Derfor havde 8. klasse en måned til at lave et produkt. Det var interessant at se, hvad de valgte at fordybe sig i. Derefter havde de tre uger til at skrive en procesbeskrivelse samt lidt om baggrunden for projektet. Efterfølgende fremlagde de deres projekter for resten af skolen (6.-12. klasse). 9. klasse har arbejdet med og fremlagt den store engelskopgave, der blev vist for 7.-12. klasses elever i salen. 9. klasse har været i erhvervspraktik og har i år skullet tage stilling til deres videre skoleforløb. 9. klasse har som pionerklasse i den nye skolestruktur været en del af mellemskolen.

 

Overskolen

I august begyndte overskolens nye struktur, hvilket betød, at overskolen for første gang var uden 9. klasse, som forblev i mellemskolen. Vi lærere tror på, at 9. klasse er tjent med at få en ordentlig afslutning på et grundskoleforløb. Vi tror også, at det er vigtigt, at 9. klasse i en samtale med overskolelærere får en god og moden start på deres overskoleforløb, som nu begynder i 10. klasse.

Poul Erik Vase Pedersen, som var en vellidt lærer, sagde sin stilling op i september, hvilket vi var kede af. Derudover gav det os en del vanskeligheder med at besætte timerne, men ved fælles hjælp klarede vi skærene.

Blandt overskolens lærere og elever bliver der talt meget om HF.

I overskolen er de lærere, der skal undervise i HF-fagene, i gang med at efteruddanne sig. Det er både interessant at lære nyt og inspirerende for andre lærere at følge med i.
Vi er dog alle enige om, at det er vigtigt at beholde vores gode værdier: det kunstneriske og håndværksmæssige skal fylde lige så meget som før.

Alle er nu klar over, at vi fra næste år skal modtage nye lærere, da vi mangler kandidater i nogle af HF-fagene. Det glæder vi os meget til.

På trods af ovenstående er vores omdrejningspunkt stadigvæk eleverne. De har det ret godt, de klarer sig godt og er sociale, ansvarlige og dygtige mennesker.

12. klasse har på trods af deres lille elevtal haft en fremlæggelse, der på mange måder fyldte meget. Kvaliteten var høj, og eleverne gav sig god tid til fordybelse og fremlæggelse. Det var en fortrinlig aften. Efterfølgende præsterede 12. klasse at give os en forestilling, som er svær at glemme: Dyregården (The Animal Farm). Her spillede eleverne dyr på en meget overbevisende måde, pakket ind i et mere eller mindre absurd teaterstykke.

11. klasse har været i Armenien, de har været i socialpraktik og arrangeret julecafé. Det er et travlt klassetrin, og man kan fornemme, at de unge mennesker arbejder intenst og vokser med opgaverne. Vi glæder os til at se dem stå frem som 12. klasse næste år.

10. klasse har været på landmålingstur, og i år har de igen været sammen med Vidarskolen. Som sædvanlig er det en succes at blande skolerne. I år blev landmålingskortene lidt anderledes, da vi lærte en ny teknik af en gammel garvet lærer, Jørgen Kampmann, som vikarierede for Poul Erik.

Michaelskolen har også sat et aftryk på vores skole. Vi har haft projektuge sammen med dem, og det var med emnet ”bæredygtighed”. Eleverne sluttede af med at komme med en del ideer til nye tiltag til at gøre skolerne mere bæredygtige. Det forpligter os lærere.


Afsluttende vil vi rette en stort tak til administrationen, som har været udfordret af et år med en konstitueret skoleleder og en skoleledelse, der har skullet lære meget nyt. Ligeså vil vi takke forældrene for deres store frivillige arbejde på skolen.
Med taknemlighed oplever vi også bestyrelsens utrættelige indsats for at støtte op om kollegiets arbejde og skabe trivsel for elever og forældre på skolen.

med venlig hilsen

Cornelia Dinner Henriksen

Konstitueret skoleleder
Grundskolekoordinator og
Børnehaveklasseleder på
Steinerskolen i Kvistgaard
Tel. 49138614
Mobil: 51553023
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Hent Ledelsens Beretning 2017 her

Ledelsens årsberetning for skoleåret 2013-14

Kollegiets samarbejde om pædagogikken

Igen i år begyndte skoleåret for kollegiet med to pædagogiske dage under temaet ”Samarbejde og kollegial sparring”. Eleverne har efterfølgende oplevet at kollegerne gensidigt deltog i hinandens undervisning, for derefter at samtale om den. Denne måde at arbejde på har været meget givende og vi vil gerne fortsætte med det.

Den ny formulerede organisationsstruktur blev endelig vedtaget i løbet af vinteren. Cornelia D. Henriksen og Suzanne Olsson blev koordinator henholdsvis i Grundskolen og Mellemskolen. I overskolen har Vivi D. Andersen forberedt sig på at overtage koordinatorstillingen efter sommerferien.

At samarbejdsstrukturen endelig kom på plads, har på kollegiets torsdagsmøder givet tid til mange flere pædagogiske drøftelser. Dette har været et stort ønske og løfter lærernes fælles pædagogiske kompetencer. Vi valgte blandt andre temaer at sætte fokus på trivslen. Dette ikke udelukkende, dog stærkt foranlediget af konflikten i 7. klasse i efteråret. Trivslen blev også temaet på årets dialogmøde, hvor der fandt en meget frugtbar og konstruktiv dialog sted. Temaet viderebearbejdes i en mindre gruppe og skal resultere i en trivselserklæring for hele skolen.

I september holdt vi på skolen Danske Rudolf Steinerskolers Lærerstævne under temaet ”Fællesskab og fællesskabsdannelse”. Jost Schieren fra Alanus Universitetet og Søren Hermansen, en væsentlig drivkraft til Samsøs energisucces, var hovedtalerne på stævnet. Stævnet har været en stor succes, hvor de deltagende kunne opleve et tæt samarbejde mellem forældre, ansatte og elever, samtidig med et højt pædagogisk niveau af alle tilbudte aktiviteter. At skolen kunne løfte disse store begivenheder viser et stort engagement hos alle involverede og bidrog i kollegiet til en stærk fællesskabsfølelse med ønske om, at der ikke skulle gå lige så mange år, som siden sidst, før vi igen holder Dansk Lærerstævne på vores skole.

Vi er så heldige i år, at have fået kr. 110.000 fra Friskolernes Kompetencefond. Disse penge bruges til et fælles kompetenceløft for alle kolleger på vores pædagogiske dage. Desuden deltager kollegerne, som alle år på mange kurser, konferencer og stævner både indenfor den antroposofiske videreuddannelse og på andre fagrelevante kurser.

Fra Jord til Bord princippet – Undersøgelse bestilt af Undervisnings- og Fødevareministeriet

I foråret 2013 blev skolen inviteret til at deltage i en undersøgelse, varetaget af en forsker fra Århus Universitet, bestilt af Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet, der i et samarbejde undersøger trivsel, madglæde, ernæring, skolehave/havebrug – fra Jord til Bordprincippet – og fællesskabsstyrkende tiltag på skolerne i DK. Vores skole blev på baggrund af et spørgeskema udtaget, som en af de 10 bedste skoler i DK. Disse skoler blev interviewet af forskeren med det formål at samle dataene i en folder til inspiration for alle skoler i DK. Vi kan glæde os over, at vores skole er helt unik. Dette viser sig især igennem samspillet af fællesskabsdannende projekter, som månedsfester, arbejdsweekender med fællesspisning, regler for mad i SFOen og på mellemstationen, madvers, ingen slik i skoletiden for grund- og mellemskolen, salg af sunde fødevarer i butikken og ikke mindst i skolehaven, der i kombination med PPU(Praktisk Pædagogisk Undervisning) danner grundlaget for madlavning i og for forskellige grupper af elever og ansatte. Det er dejligt at opleve den påskønnelse fra samfundets side, så vi selv bliver opmærksomme på de for os så selvfølgelige kvaliteter.

Månedsfester

Perlerækken af månedsfester indledtes i år med Michaelmånedsfesten og foredrag for forældrene af Peter Brincker under temaet ”Den sjælelige udvikling i forhold til Waldorfpædagogikken” , fulgt af vores traditionsrige stemningsfyldte julebasar. Vi havde på vintermånedsfesten glæde af forhenværende elever fra vores egen skole, der på panelmødet fortalte om, hvad deres skolegang har betydet for deres videre uddannelsesforløb. Ved fastelavnsfesten glædede overskolens elever alle andre med deres lancier. Dialogmødet i marts blev efterfulgt af Åbent Hus arrangementet, som for anden gang blev holdt i Toldkammeret i Helsingør. En skøn dag med optræden, udstillinger og workshops. Igen blev både forældre og lærere grebet af den fælles energi og opdrift, som kendetegnede dette arrangement. Vores sidste månedsfest i dette skoleår er sommermånedsfesten med 1. klasses skuespil og Cirkus Garibaldi, som har 10 års jublileum i år. Stort tillykke.

Inklusion

Fra og med i år skal friskolerne for revisoren fremlægge hvilke tiltag skolen har virkeliggjort i forhold til inklusion, hvordan tilskuddet er blevet brugt, hvordan tiltagene har virket på de involverede elever, lærere, klasserne. Skolen har i kraft af sin baggrund i steinerpædagogikken et inkluderende menneskesyn og undervisningstilbud, hvor elever med stærke evner inden for praktiske og kunstneriske fag får mulighed for at udfolde sig. Derudover har skolen altid læst flere støttetimer i klasserne, end skolen fik tilskud til. På denne måde er skolen forud for de tiltag, der virkeliggøres i folkeskolen fra august 2014.

Et helt nyt tiltag har i år set dagens lys, PPU (Praktisk Pædagogisk Undervisninge). I PPU bliver mindre grupper af børn samlet til praktisk undervisning i skolehaven eller i håndværkslokaler, hvor de kan bidrage med deres arbejde til fællesskabet, f.eks. lave mad til SFOen, eller fremstille ting til salg. PPU er i høj grad med til at højne elevernes selvværd og sociale kompetencer, der bidrager positivt til de enkelte elevers samlede indlæring og dermed også på klassehelheden. Efter de meget positive erfaringer og tilbagemeldinger blev det besluttet, at PPU bliver en fast bestanddel af skolens samlede undervisningstilbud.

Den nye skolereform

Som friskole er vi ikke underlagt den nye skolereform, så længe vi tilbyder en undervisning, der står mål med folkeskolens. Vi har besluttet, at det er vigtigt for børn og forældre at kunne have mulighed for selv at bestemme og finde ud af børnenes fritidssysler, så denne tid ikke på forhånd skemalægges af skolen. Derfor bliver der ikke en større forandring i skemaet i det næste skoleår. Hos os vil børnene stadig gå i SFOen efter endt skoledag. De mange kreative og musiske fag i vores læreplaner, samt tysk og engelsk fra 1. klasse er i forvejen med til at folkeskolens læreplaner nærmer sig steinerskolernes.

De nye arbejdstidsregler

De nye arbejdstidsregler betyder for lærerkollegiet, at vi nu har fået mere frihed til at tilrettelægge arbejdstiden efter vores elevers behov og kollegernes ønsker.

Intranettet

Lærerne har øvet sig på at bruge Intranettet fra påskeferien og det er meningen, at forældrene og siden de ældste elever kommer på efter sommerferien. Vi glæder os til de nye tider med deres muligheder og udfordringer.

Ringetider

Vi kommer til at lave en lille smule om på ringetiderne. Det har været et stort ønske i grundskolen, at eleverne kunne holde spisepause allerede efter første frikvarter. Det kan godt lade sig gøre, selvom mellem- og overskolen bibeholder deres fagblokundervisning. Vi afprøver de nye ringetider i det kommende skoleår.

Fra børnehaven

I 2013 har alle børnehavepladser været besat. Vi har af pædagogiske hensyn beholdt 4 seksårige, og det har betydet at vi ikke har kunnet tage ret mange nye børn ind. De mange seksårige betyder, at der går mange over til skolens børnehaveklasse og der bliver mange pladser, som skal besættes efter sommerferien.
Vi har haft 2 udskiftninger i personalegruppen: en pædagog på Skovstuen, som valgte at blive dagplejemor og vores madmor som blev lærer på skolen. Vi ansatte en ny pædagog pr. 1. december og en ny madmor pr. 1. januar 2014.

I 2013 har vi haft besøg af lasermester Janne Salvesti, som laserede skovstuen. Vi er nu næsten færdige med at give hele huset farve – vi mangler enkelte små ting og håber i de kommende år, at have mulighed for at fuldføre arbejdet.
Vi har i institutionen været engageret i at forberede et stort nordisk pædagogstævne i Järna i Sverige, og har endvidere afsat tid til at arbejde i forretningsudvalget i R.S. Sammenslutningen af Børnehaver og vuggestuer i Danmark.

Som helhed er året gået godt – vi har en stabil og meget engageret medarbejdergruppe og har kunnet overholde vores økonomiske forpligtelser.

Fra grundskolegruppen

I SFO-en begyndte efter sommerferien Aslak Unger-Downing fra Norge med Friluftstemaet i bagagen og Ann Sophie B. Rohrberg, som er nyuddannet fra Steinerseminariet. Helle overtog flere støttetimer i 4.klasse og er i SFO-en fra 13-15. SFO-en har haft en langtidssygemelding og haft stor glæde af vore unge tidligere medarbejdere,som ved siden af deres studier har været vikarer.
Børnehaveklassen begyndte i år som en lille gruppe med kun fire drenge i klassen. Heldigvis kom der flere til og vi kan nu sende 21 børn videre til 1. klasse som Anne Damtoft overtager som klasselærer.

I 1. klasse er der 24 elever. I 1. klasse bruges der mange kræfter på at lære at gå i skole. Der er morgensang med hele skolen, fløjtespil, periodehæfter, fremmedsprog, nye lærere og meget andet nyt. Lidt atypisk har klassen allerede haft flere elevoptrædener inden det store skuespil op til sommerferien.

2. og 3. klasse har begge haft et skønt skoleår uden specielle store begivenheder.
Vi sagde efter Nanna L. Berthelsens eget ønske farvel til hende og Birgitte Bennekou overtog i oktober i dette skoleår 4.klasse som deres nye klasselærer. Birgitte og klassen har hurtigt fundet hinanden.

5. klasse siger farvel til deres klasselærer Anne Damtoft og venter spændt på at blive en del af mellemskolen.

Fra mellemskolegruppen

Mellemskolen er vores skoles yngste og mindste barn, 7 år gammelt og med tre klassetrin.
Fra grundskolens trygge favn er elevernes første trin ind i mellemskolen også skridtet ind i puberteten. En indre udvikling sætter ind. En ombygning, som kan tage vejret fra en og åbne nye døre på vid gab. Derfor er det uforudsigelige altid på dagsordenen i mellemskolens hverdag. Personligheden træder mere frem og med den de indre kampe og stjernestunder, når et nyt trin i udviklingen opnås. At opleve dette er forbeholdt klassens elever og underviseren.

De ydre holdepunkter i Mellemskolen er projektugen, skuespil og skolerejser, Ved den netop afholdte projektuge rystes eleverne fra 6., 7. og 8. klasse sammen ved værkstedsaktiviteter, en udflugt med vandretur og et orienteringsløb med varierede opgaver. Samarbejdet veksler mellem mindre grupper og fælles samvær. Vejrguderne bidrog i år med et vidunderligt forårsvejr.
8. klasse har opført en moderne udgave af Jeanne d'Arc, som skolens øvrige elever havde den glæde at se.

I år rejste 8. klasse til Soleggen i Norge og drog fra bostedet ud på daglige lange og til dels krævende vandreture. Det blev en vellykket rejse.
7. klasse vil i år igen være på en flerdages sejltur på et sejlskib i det sydfynske øhav under kyndig vejledning af unge matroser. Her får de en lille fornemmelse af de opdagelsesrejsendes udfordringer.

6. klasse rejser til Bornholm for at hugge i sten og se på geologiske fænomener. 
Ingen Michaelmånedsfest uden folkedans og det sørger 6. klasse altid for iført de farveglade folkedragter.
Ved månedsfesten i marts arrangerede 6. klasse en håndarbejdsudstilling, hvor de besøgende kunne får et indblik i alle delprocesser, som fører til flokdyrenes levende udtryk. 

8. klasse har netop haft en udstilling med ”Tidens mode”, som alle elever har besøgt.

Mellemskoleorkesteret har været udenbys for at spille for blinde og også ældre mennesker. Og 8. klasse, som i år deltager i overskolens kortimer, deltog i overskolens opførelse i DR's koncertsal.

I forbindelse med historieundervisningen besøgte 6. klasse Islamisk Trossamfund i København for at møde en ung og velfunderet muslim af i dag.

7. klasse var til 1½ times betagende foredrag med stjernerejse på Bellahøjskolen, som afslutning på astronomiperioden.

Og nu, ved skoleårets slutning, hvor det næste skoleår planlægges, kan vi med glæde fortælle at klasselærerfordelingen er på plads: Trine Burton, som er ny lærer på skolen, tager 6. klasse, Anette Jørnung vender tilbage til skolen og bliver 7. klasses klasselærer og Suzanne Olsson fortsætter i 8. klasse.
Inger Barfod og Keike Møller arbejder med færre timer i det kommende skoleår.

Fra overskolegruppen

Skoleåret 2013-14 blev skudt i gang med en vandretur til teltlejr i Gribskov ved bredden af Esrum Sø, hvor også 9. klasse blev vel modtaget i Overskolen med sportslege, hyggesnakke, bålsange og gåture i skoven med kulturelt indhold.

Vi er i år tre klasser i Overskolen med cirka tres elever. Det er et stort elevantal set i forhold til skolens historie, og der er en rigtig god dynamik i overskolen med venskaber og kontakter på kryds og tværs mellem de tre klasser. Det har i den forbindelse været godt, at overskolen er flyttet sammen i 1. sal af Nordlængen.

Blandt skoleårets nye initiativer kan især nævnes Orkesterrejsen. Det har været et stort ønske i mange år, og i år er det endelig blevet en realitet i samarbejde med Vidarskolen: Den 27. april til den 2. maj rejste de mange elever sammen til Italien for at optræde med kor- og orkesterværker, med flere koncert-stop undervejs. Forud for denne oplevelsesmættede tur er gået et langvarigt samarbejde – både med Vidar- og Michaelskolen – der blandt andet har omfattet deltagelse i DR Koncerthusets Orkesterfestival den 2. marts 2014, hvor de tre skolers Overskoleelever optrådte med Glucks Ouverture til "Iphigenia in Aulis", Lars-Erik Larssons "Förklädd Gud" samt afsluttende med Poul Schierbecks "I Danmark er jeg født" som firestemmigt kor- arrangement. En del af forberedelserne til opførelsen har fundet sted som orkester- weekender, hvor de unge mennesker har besøgt hinandens skoler, med overnatning i de private hjem. Efter hjemkomsten fra orkesterrejsen gav de to skolers orkestre koncert i Mørdrup Kirke med samme repertoire, som på turen.

Et andet nyt initiativ i år har været prøveugen, som blev afholdt i den anden uge af marts. Det har været et tilbagevendende ønske blandt tidligere elever, at man gerne ville have haft erfaring med at gå til mundtlige prøver, og dette ønske har vi søgt at efterkomme i år. Vi har efterfølgende evalueret prøveugen internt og med anonyme spørgeskemaer. Resultatet af evalueringen er, at eleverne følte sig styrkede af oplevelsen og satte pris på at få afdramatiseret prøvesituationen.
Der er blevet spurgt til, om mundtlige prøver er forenelige med Waldorfskolernes pædagogik, og det at være en karakter- og eksamensfri skole: Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at de mundtlige prøver ikke har haft karakter af eksamener med efterfølgende bedømmelse i form af en karakter. De mundtlige prøver formede sig som en mulighed for eleverne til at demonstrere deres færdigheder efter forberedelse, i dialog med to lærere, hvorefter eleven fik en samtale med lærerne om, hvordan det gik: Hvad der gik godt, og hvad der kunne forbedres. Waldorfskolerne er eksamens- og karakterfrie, men ikke evalueringsfrie. Eleverne i Overskolen er i forvejen vante til at gennemføre skriftlige tests ved afslutningen af hver hovedfagsperiode, men de har som nævnt efterspurgt også at få erfaring i at gennemføre mundtlige tests.

Vi ser frem til næste år igen at være fire klasser i Overskolen, når den kommende 9. klasse bliver modtaget af overskoleeleverne og deres nye klasseleder Charlotte Rostrup. Vi glæder os til et nyt skoleår, der igen vil føre frem til en 12. klasse afslutning, med al den højtidelighed og festivitas, det indebærer.

Byggeprojekter

I starten af 2013 blev det besluttet, at samle overskolen i øverste etage i nordlængen. Det første step af ombygningen blev gennemført i sommerferien og det næste bliver gennemført i sommerferien 2014. Eleverne er vældig glade for de nye omgivelser. Lærerne udtrykker, at det har haft en meget positiv effekt på hele overskolen at få samlet alle overskoleelever i én bygning. Det sociale sammenhold har givet større stabilitet i overskolen og færre ønsker om at flytte skole. Dette har været med til at elevtallet i overskolen er stort, selv om der stadig mangler en klasse.

Håndarbejdsundervisningen foregår i år i bygningen ved æblelunden i meget smukt nyindrettede lokaler.
Som nævnt i årsberetningen for sidste skoleår, blev den nye smedjebygning opført i sommerferien, så den kunne tages i brug i dette skoleår til glæde for lærere og elever. Vi er så heldige, at Københavns Tekniske Skole har tilbudt at udføre murerarbejdet, når vi selv leverer murstenene. Det sparer skolen for mange penge. Tak for det.

Skolehaven har fået vokseværk. Der etableres højbede foran pavillonerne og noget af lærernes have er blevet inddraget. Dette var helt nødvendigt, da aktiviteterne til mange elevers glæde blev udvidet.

Tak

Igen i år har der været mange forældre, der med tid, penge og arbejdsindsats, f.eks. moppenyt har støttet aktiviteter på skolen. Forældrenes engagementet for deres børns skole er med til at skolen kan tilbyde de rammer og den atmosfære, som er så unik og som mange besøgende omtaler med det samme, når de kommer. Tusind tak for jeres indsats.

Tak til de forældre, der med deres indsats gør det muligt at vi har ”Butikken” på vores skole.

Tak til alle jer, der arbejder for, at Mellemstationen kan fortsætte med at eksistere. Skolen samarbejder for øjeblikket om, hvordan skolen bedst kan støtte Mellemstationen, da det er helt nødvendigt at der eksisterer en klub for eleverne fra og med 4. klasse i nærheden af og med samme værdigrundlag, som skolen har.

Tak til vore to tilsynsførende, Georg Busch og Tom Sinding, som vi har haft et meget konstruktivt samarbejde med. Vi har været vældig glade for den professionelle sparring, med begge to. Næste skoleår er vore nye tilsynsførende Inger Kvist, skoleleder på Lilleskolen i Odense og Casper Frederik Olsen, som er lektor i engelsk og tysk og har undervist på Gladsaxe Gymnasium i mange år. Vi glæder os til et spændende samarbejde med dem.

Tak for den store indsats, som den nye bestyrelse yder for at blive bekendt med skolens arbejdsmåder og bestyrelsens egne opgaver. Det tager tid og energi, at sætte sig ind i alle disse områder.

Til sidst en tak til alle skolens ansatte, lærere, pædagoger, sekretær, bogholder og pedel. I fællesskab skaber vi det daglige, lærerige og dannende indhold for mange elever, så de efter endt skolegang er blevet til frie, initiativrige og livsduelige mennesker.

God sommer og på glædeligt gensyn i skoleåret 2014-15!
Ledelsesgruppen

Dette skoleår er mit første år her på skolen. Jeg vil gerne indlede med at sige, at jeg har følt mig velkommen af både forældre, lærere og bestyrelse. Der er mange ting, man skal sætte sig ind i som ny skoleleder og jeg har godt været klar over, at det ville tage lang tid før jeg følte mig hjemme i alle aspekter af det at lede en skole. Jeg vil sige, at alle har gjort deres for at overgangsperioden skulle forløbe godt og det er jeg taknemlig for.

Forandringer i ledelsen

Arbejdet i skolens ledelse og i skolens administration har i løbet af året skulle finde sin nye arbejdsform og der har gennem hele året været fokus på at se på, hvordan de forskellige administrative roller bedst blev udført. Koordinatorfunktionen i skolen og i Børnehuset har i sin nuværende form eksisteret i et år og funktionen er i gang med at blive evalueret som planlagt.

Administration  

Irene Schmidt har efter 15 år som skolesekretær ønsket at gå på pension med udgangen af skoleåret 15/16. Derfor blev der, allerede i januar, ansat en ny skolesekretær, Karen Røeder Nielsen, og de to sekretærer har siden januar arbejdet side om side med henblik på at sikre, at Irenes store indsigt i skolens historie kunne blive videregivet til Karen, og for at nogle større ad hoc projekter kunne blive færdiggjort.

Arbejdsfunktionerne på kontoret (bogholderi, lønudbetaling og skolesekretæropgaver) er nu blevet ændret, så opgaverne bliver udført af den person, der ligger inde med særlige kompetencer på feltet. Dette har samlet set været med til at professionalisere administrationen.

Et andet aspekt af skoledriften er skolens brug af administrations-software. Der været ønsker om nye funktionaliteter, som ikke har kunnet lade sig gøre i det gamle system, og det blev derfor i efteråret besluttet at overgå til et nyt administrations-system.

Samtidig reviderede skolen sin kontoplan, så den bedre afspejlede det nye forhold, at Børnehusets økonomi er blevet en integreret del af skolens økonomi.

Dette var en stor arbejdsopgave, der ved fælles hjælp blev gennemført planmæssigt.

For bedre at sikre skolens data valgte skolen i forlængelse heraf, at lade administrationens fysiske computer blive hosted i en cloud-løsning.

Udvikling af økonomien

Gennem den sidste periode har der været fokus på skolens udgifter og dette har ført til en række leverandørskift. De heraf forventede økonomiske besparelser vi være fuldt implementeret i 2017.

Skolens økonomi er i høj grad afhængig af finanslovens endelige udformning. I år var der usikkerhed om statsstøttens størrelse helt hen i december. Heldigvis var der flertal i folketinget for at hæve koblingsprocenten til folkeskolens økonomi, så friskoler i 2016 vil få et tilskud svarende 73% af folkeskolens, i modsætning til tidligere 71%. 

Ved elevoptællingen den 5. september var der 262 tilskudsberettiget elever i modsætning til 253 elever årets før.

Skolen har gennem året oplevet en større tilgang. Børnehaveklassen bliver efter sommerferien således på 28 børn og generelt bliver der opskrevet nye elever i flere andre klasser. 

Samarbejde

Det er et stort ønske fra ledelsens side at fremme samarbejdet omkring vores skole, og specielt at opnå en tæt dialog med skolens forældre. Helt konkret betyder det, at den personlige samtale har været prioriteret højt. 

Som et andet initiativ har forældre siden april måned været inviteret til morgenkaffe hver fredag. Det er sket i ønsket om at give skolens forældre mulighed for at møde hinanden og i det hele taget lære hinanden bedre at kende som forældre her på skolen.

I kommunalt regi har skolen taget initiativ til et samarbejde mellem friskolerne i Helsingør kommune. Friskolerne har en række fælles problemstillinger som vi med fordel kan prøve at løse sammen. Der har været en række møder mellem friskolerne og gruppen har haft et fælles møde med den kommunale direktør på området dagtilbud og skole. Samarbejdet er planlagt til at fortsætte i efteråret.

Begivenheder

Gennem skoleåret er der store og små begivenheder, der tilsammen præsenterer det vi går og arbejder med til dagligt. Til dels er vores månedsfester en del af vores egen evalueringsproces, men det er naturligvis også med henblik på at vise andre hvad vi går og laver på vores skole. 

I år har vi igen meldt os til det nationale Åben Skole initiativ, hvor landets grundskoler holder åbent hus for alle, der har lyst til at lære skolen at kende, det blev afholdt i efteråret. 

I foråret har vi haft Åbent Hus her på skolen. Efter i tre år at have holdt Åbent Hus i Toldkammeret i Helsingør har vi i år valgt igen at afholde det her på skolen. Åbent Hus blev arrangeret som en årstidsfest hvor også skolens forældre kunne komme og se, hvad eleverne gik og arbejdede med. Begge dage var pænt besøgt af interesserede børn og forældre.

PR

I et forsøg på at gøre skolen mere synlig i lokalsamfundet har der i årets løb været gjort en ekstra indsats. Der begyndte ved årets skolestart, hvor der blev opsat gadeplakater i Kvistgård og Espergærde. Dette fortsatte ved Åben Skole-arrangementet, Julebasaren og Åbent Hus-arrangementet. 

Skolens Facebook-side er også blevet aktiv og der har været ugentlig opdateringer på siden med bla. invitationer, billedserier og nyhedsupdates. Der har været en pæn stigning i graden af involvering og det er et felt, der fortsat skal være fokus på.

Som mere traditionel annoncering blev der op til Åben Skole-dagen i november produceret en annonce i samarbejde med Helsingør Lille Skole. Denne annonce blev indrykket i lokalavisen Nordsjælland.

Pædagogisk udviklingsarbejde

Skolens opmærksomhed på det pædagogiske arbejde skal vedblive at være i fokus. Som et udspring af Jette Rymers foredrag på efterårets månedsfest valgte skolen at invitere hende igen til et pædagogisk arbejde omkring skolens musikliv. Det var tre dage med samtaler og foredrag på tværs af skolen. Vi er nu ved at efterbearbejde vores fælles arbejde og regner med, at det vil ligge klar inden sommerferien.

Der er desuden et arbejde i gang med at finde den fremtidige struktur og arbejdsfelt for det pædagogiske udvalgs arbejde.

Skolen har længe haft et ønske om at få tilknyttet en antroposofisk læge og det er lykkedes i år. Tomas Henckel Johansen har været læge siden 1999 og er speciallæge i almen medicin. Det er planen, at Tomas hvert år skal komme og se vores 1. klasse og have en samtale med forældrene og klasselæreren. Dette for at bidrage til klassens sociale og faglige udvikling. Hertil kommer et fremtidigt samarbejde med lærerne, der arbejder med specialundervisning. 

Efter en forældrehenvendelse blev skolens brug af trådløst internet ændret således, at det nu kun er til stede i overskolens lokaler. Skal der bruges net andre steder findes der en mobil wifi løsning. Pga skolen placering har det altid været svært at få en hurtig internetforbindelse og skolens bredbåndsforbindelse blev derfor i efteråret udskiftet til en fibernetforbindelse således at eleverne i overskolen nu har bedre forbindelse, når de skal på nettet.

Børnehuset

Den nye struktur i Børnehuset består af Vibeke Bonnevie og  Anette Henriksen i en fælles koordinerende rolle, med ansvar for visse administrative opgaver og de pædagogiske opgaver i henholdsvis vuggestuen og børnehaven. I denne nye struktur er mange af husets ansvarsopgaver med stor succes blevet fordelt i personalegruppen, og vi er fortsat i gang med at udvikle samarbejdet med skolens administration. 

I Børnehuset nyder vi godt af en stabil personalegruppe, som har været sammen i mange år.

Børnehusets forældrebestyrelse arbejder sammen med personalet om nye PR-tiltag for at sikre, at vi også fremover vil kunne fylde vores hus med glade børn.

Mellemstationen

Mellemstationen har været en del af skolens driftsaktiviteter siden 1. august 2015. 

Det pædagogiske ansvar overgik samtidig fra Anette Hartmann Rasmussen til Merethe Pedersen, der sammen med Andreas Ahlmann Petersen dagligt skaber et frirum for eleverne, med aktiviteter som eleverne til dels er med til at bestemme. Der bliver bagt, tegnet, spillet, hygget om bålet og taget på ture i svømmehallen eller multiparken. Da Merethe også er god til at byde unge mennesker ind i arbejdsfeltet, har der været praktikanter i Mellemstationen det meste af året.

Grundskolen

I SFO-en er der en del nye mennesker. Frederikke Norman Krøll er hos os som ung medarbejder i år. Vi har haft Shafih Muleme med hele vinteren og Gitte Kirchheiner er vendt tilbage indtil sommer.

I børnehaveklassen var der ved årets begyndelse 24 nye elever og vi tog imod 28 1. klasseselever på scenen den første skoledag sammen med deres lærer Trine Burton og hjælpelærer Helle Hultgren.

3. klasse holdt en overdådig høstfest for alle klassens elever samt deres familier. Klassen lavede selv høstmad til 160 personer, dækkede op i salen og sørgede for underholdning under festen.

Som helhed har grundskolen haft et stabilt år, hvor de mange nye elever som søgte ind er faldet godt til i deres klasser. Samtidig er der stadigvæk stor søgning, så vi har efterhånden en del elever stående på ventelisten.

Havebrug er i stadig udvikling, og PPU eleverne får mange skønne opgaver løst og er på nuværende tidspunkt blevet mange erfaringer rigere.

Mellemskolen  

6. klasses klasselærer, Stig Nielsen besluttede sig for at fratræde sin stilling omkring påsketid, hvorefter Suzanne Olsson overtog klassen og har den frem til sommerferien. Deres klasselærer fra 7. klasse bliver Kristina Lomborg.

7. klasse tager på togt med Skonnerten Fylla i det Sydfynske øhav i midten af juni. Dette for at få en lille fornemmelse for, hvordan opdagelsesrejsende søfarere oplevede verden fra et skib.

I begyndelsen af skoleåret rejste 8. klasse til den sydlige del af Lapland. Nyt for i år var, at de skulle ro i kano, og det viste sig at være en stor succes. For nogle uger siden spillede klassen skuespillet Julie og Romeo for 4.-12. klasse samt forældre, venner og gæster fra de andre steinerskoler.

Den fælles projektuge var i år om ”Kunst”. Her kunne eleverne melde sig på hold i betonstøbning, naturtryk, maling, tegning og idræt. Det var nogle fine dage, hvor eleverne arbejdede på tværs af de tre klasser.

Overskolen

Overskolen har i dette skoleår markeret sig med fire stabile og dynamiske klasser, der tilsammen udgør vores ungdomsuddannelse, 9. til 12. klasse.  

Overskolen har i år haft tilsammen 54 elever og vi forventer næste år at have et tilsvarende antal med optagelsen af nuværende 8. klasse som ny 9. klasse.

Ud over vores egne elever har 11. klasse fra januar til april i år haft besøg af en udvekslingsstuderende fra Steinerskolen i Vancouver. Undervisningen foregik i disse måneder på engelsk. Vi har haft rigtig gode erfaringer med disse udvekslingsophold, og der bliver arbejdet på at udvide og konsolidere denne praksis i de kommende år. 

Ud over hverdagens fortløbende undervisningsarbejde omfatter skoleåret en lang række ekstraordinære aktiviteter:

I år er der arrangeret en orkesterrejse til Tjekkiet. Det er af stor betydning for elevernes musikalske og kulturelle dannelse at opleve den slags fællesskabsprojekter i deres unge år. Efter turen vil der blive afholdt en aftenkoncert i den sidste skoleuge.

Overskolen har de seneste år haft tradition for at afvikle en fodboldturnering med og mod vores naboskoler - Vidar Skolen og Michaelskolen. I år er det Kvistgård, som lægger grønsvær til dysten, der vil blive afholdt under gemytlige og festlige rammer, mandag den 13. juni.

Helsingør Dagblad og Ungdomsskolen har i år afholdt en fire-dages projektuge for og med 10.-12. klasse, der for en uge overtog dagbladets hjemmeside med artikler om temaet ‘Flygtninge’. 

Det blev til en oplevelsesmættet arbejdsuge med intense læringsprocesser på mange felter. Helsingør Dagblad har udtrykt stor ros i forhold til vores elevers indsats i ugen.

11. klasse har, traditionen tro, to ugers socialpraktik, som er erhvervspraktik på en arbejdsplads, der har særligt omsorgskrævende mennesker som sit omdrejningspunkt.  

For tredje år i træk afviklede overskolen en særlig prøveuge, hvor eleverne kunne vinde erfaring i at gå til individuelle mundtlige prøver i fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Det har været vores erfaring hvert år, at prøverne skærper elevernes indlæring og giver dem vigtig erfaring i den individuelle, mundtlige fremstilling. Eleverne har hvert år evalueret prøverne som en positiv og lærerig oplevelse, som de ønsker, at vi skal fortsætte med.

Den årligt tilbagevendende projektuge blev i år afholdt på og med Michaelskolen med privat indkvartering af vores elever. Temaet i år var Religion, og det fandt udtryk i en mangfoldighed af foredrag og workshops. Projektugens formål er såvel socialt som fagligt, og det må siges at blive opfyldt til fulde! Det blev en intens og begivenhedsrig uge for både lærere og elever.

Ledelsens årsberetning for skoleåret 2014-15

Kollegiets samarbejde om pædagogikken

Inden skoleårets begyndelse afholdt kollegiet pædagogiske dage på et skolehjem i Sverige. Udover at styrke det kollegiale samarbejde, har dagene pædagogisk været vældig givende. Temaet var ”Biografi”. Dette emne har været hovedtema i hele skoleåret, blandt alle de andre drøftelser om pædagogik, som fandt sted i løbet af året. Biografi skal her forstås som den sammenhæng den enkelte medarbejders indsats og idérigdom har på skolens biografi. Vi har i dagene i Sverige arbejdet med et varieret program, faciliteret af Bent Engelbrecht, hvor vi for det meste har beskæftiget os med vores egne biografier. I årets løb har vi i næste trin arbejdet videre med skolens biografi: At erindre, beskrive fortiden, at finde mønstrene, de røde tråde i fortiden, at karakterisere nutiden, at fremskrive fremtidsbilleder, visioner og at beslutte handlingsplaner. Arbejdsmetoderne blev inspireret af Bent Engelbrechts bog ”Biografi”. Denne fordybelsesproces har løftet kollegiets fælles bevidsthed om skolen, dens pædagogik, specielle styrker og svagheder og skal resultere i nogle beslutninger om vore fremtidige fokuspunkter.

Mange kolleger har været på steinerpædagogiske og andre faglige kurser og bragt inspirationerne tilbage til skolen. Specielt tre kurser har pædagogisk stor betydning for skolen. Vi har sendt fem overskolekolleger til Kassel for at deltage på det internationale waldorfpædagogiske kursus, tre lærere i vinterferien til håndværksstævne på Vidarskolen, hvor mange forskellige lande er repræsenteret og fem kolleger til Oslo på sommerkursus, som er et skandinavisk samarbejde. Det er glædeligt, at interessen for deltagelse på kurser er så stor i kollegiet, da det giver et godt kompetenceløft. Udover de pædagogisk relevante kurser har 16 kolleger i år deltaget på et opfølgningskursus i 1. hjælp.

Vi har gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse. Resultaterne skal vi arbejde videre med i den kommende tid.


Årstids- og Månedsfester

Michaelmånedsfesten har en stor opmærksomhed på vores skole. Alle elever og lærere er fælles om at skabe Michaelsspillet i salen. Klasserne har i forvejen øvet replikkerne i undervisningen. En intens og givende fællesskabsstyrkende oplevelse. Derefter holder vi Michaelmånedsfest, hvor forældrene i år kunne melde sig til forskellige workshops. Efter elevoptræden blev Michaelmånedsfestens høststemning afsluttet med 6. klasses folkedans og 3. klasses høstsuppe.

På vores traditionsrige julebasar fik igen i år mange gæster mulighed for at lære skolen at kende og opleve stemningen. Samtidig er det den fest, som mange elever længselsfuldt higer efter.

For første gang var det ikke kun eleverne, der hvert år kunne opleve adventsspiralens lysstemning, men i år var det også forældrene, der havde denne mulighed. Den blev taget godt imod og skal blive en del af skolens traditioner.

Med Lucia og julespillene blev årets fester afsluttet inden jul.

Forældrene kunne på vintermånedsfesten i februar høre Jette Rymer fortælle om ”Musikkens pædagogiske betydning”. Begejstringen for foredraget var så stor, at vi har besluttet at invitere Jette Rymer til næste Michaelmånedsfest for at fortsætte med foredraget i forhold til de ældre klasser.

Ved fastelavnsfesten glædede 12. klasses elever alle andre med deres lancier.
Dialogmødet i marts havde som tema ” Studieture og skolerejser”. Vi hørte fine oplæg om rejserne bl.a. et meget inspirerende bidrag fra 12. klasses elever om Armeniensturen. Oplæggene fulgtes af gruppedrøftelser med efterfølgende plenum. Resultaterne kan læses på hjemmesiden under evaluering.

Åbent Hus arrangementet blev for tredje gang afholdt i Toldkammeret i Helsingør. Igen en skøn dag med optræden, udstillinger og workshops. Åbent Hus arrangementet ligger desværre på et tidspunkt, hvor der er for mange andre forårsaktiviteter på skolen som f.eks. 12. klasses Italiensrejse. Derfor tænker vi på at ændre tidspunktet. Vi kunne også godt tænke os, at Åbent Hus igen bliver afholdt i skolens egne lokaler, så atmosfæren og omgivelserne kan opleves denne dag.

Vores sidste månedsfest i dette skoleår er sommermånedsfesten med 1. klasses skuespil og Cirkus Garibaldi.


Et år med mange forandringer i kollegiet

I administrationen:
Bestyrelsen besluttede, at fusionere med småbørnsgruppen, efter at loven fra august 2014 tillader at skoler driver vuggestuer. Da vi havde besluttet, at overtage administrationen for børnehaven, kunne vi lige så godt overtage administrationen for hele børnehuset og dermed lette mange arbejdsgange. Det betød, at vi skulle ansætte en ny medarbejder. Vi var glade for at kunne byde Laila Seierstad velkommen i stillingen. Vi vidste allerede i slutningen af sidste skoleår, at Peter Kjærsgaard, vores mangeårige skattede medarbejder i administrationen, ønskede at fratræde sin stilling med udgangen af marts måned. I god tid havde vi fundet en afløser, som dog sprang fra i aller sidste øjeblik. Ingen ting er så dårligt, at det ikke er godt for noget andet. Vi fandt ud af at fordele arbejdsopgaverne i hele administrationen på en ny måde og var så heldige at kunne ansætte endnu en ny medarbejder i administrationen. Vi hilser Hanne Nielsen velkommen til denne nye stilling. Vi har i dette skoleår altså fået to nye medarbejder i administrationen. Det kræver en betydelig arbejdsindsats af alle involverede. Alt dette var kun muligt, fordi Peter tilbød at blive en måned længere. Vi takker Peter Kjærsgaard for sin store arbejdsindsats, hans gode humør, som spredte en god stemning i administrationen lige meget, hvilke spørgsmål og udfordringer vi kom med, og den store beredvillighed til at øse ud af sin mangeårig erhvervserfaring. Skolen har fået en kæmpe gave ved at have Peter Kjærsgaard ansat i så mange år.

I børnehuset:

Børnehusets leder, Merete Malmberg meddelte i slutningen af sidste skoleår, at hun ønsker at fratræde sin stilling til maj 2015 efter at have været den bærende kraft i fusionsprocessen mellem børnehaven og skolen, siden august 2014 også med vuggestuen. Denne proces er lykkedes med et særdeles godt resultat. Bestyrelsen har sammen med skolelederen og de pædagogiske ledere vurderet strukturen og arbejdsopgaver i børnehuset og kommet i fællesskab frem til en ny struktur uden børnehaveleder, hvor de pædagogiske ledere har fået lignende funktioner, som skolens gruppekoordinatorer. Børnehusets personale har løbende været informeret og inddraget i processen, og overgangen er lykkedes til alles tilfredshed. Ann Sofie Rohrberg blev ansat som pædagog for at kompensere for de administrative timer, som Vibeke og Anette skal bruge i forhold til den nye opgavefordeling.

I ledelsen:
I år har vi for første gang haft koordinatorer i alle grupper. Samarbejdet i ledelsesgruppen har været positivt og kollegerne har i medarbejdersamtalerne udtrykt, at der er faldet ro over arbejdsmiljøet. Skolelederen meddelte i slutningen af sidste skoleår et ønske om at gå på deltid. Der blev sat en meget konstruktiv proces i gang for at kunne ansætte en ny skoleleder. Det er lykkedes, og vi siger hjertelig velkommen til Jan Magnussen, som tiltræder pr. 1. august 2015. Ulli forsætter som lærer på skolen.

Vi har besluttet, at Mellemstationen skal være en selvstændig del af skolen fra august 2015, og vi er i gang med at ansætte to nye medarbejdere.

I grupperne:
Vi sagde farvel til Michael Bendt og Keike Möller, der begge gik på pension. Vi takker dem begge to for deres mangeårige pædagogiske arbejde og den antroposofiske viden, som de bidrog med på kollegiemøderne. Vi kunne den 1. oktober hilse Louise Bisgaard Vase velkommen, som ny musiklærer og hun spiller også klaver til eurytmi. Mellemskolegruppen har i begyndelsen af skoleåret vel modtaget to nye klasselærere: Anette Jørnung, som er kommet tilbage til skolen efter tre års pause, og Trine Burton. Birgitte Bennekou gik på barsel i januar og Stig A. Nielsen tiltrådte som barselsvikar for hende. Ligeledes kom Christina Cortzen i januar tilbage fra sin barsel, mens hendes barselsvikar Jacob R. Pedersen fortsætter nu som tilkaldevikar på skolen. Fra påske til sommerferien er Carlos D. Kofoed på barsel.

Intranettet
I dette skoleår har forældrene fået adgang til intranettet. Trods en del begyndelsesvanskeligheder med at få login til at virke, så kan vi sige, at det er ved at fungere nu. Vi har stadig mange udfordringer og opdager hele tiden nye muligheder. Kontaktinformationer er nu kun at finde på intranettet og ikke mere på papir i adressebogen. Udviklingen fortsætter i det nye skoleår.

Fra børnehuset

Som nævnt i bestyrelsens årsrapport så var dette skoleår administrativt præget af, at administrationsfirma Frie Børnehaver havde problemer med en ny stuktur i deres organisation. Denne situation har givet meget ekstra arbejde, da skolen overtog administrationen fra 1. januar 2015.

Vi havde besøg af Arbejdstilsynet den 19. februar 2014. Som resultat af dette besøg modtog vi en grøn smiley som et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores arbejdsmiljø.
I marts måned havde vi besøg af de to pædagogiske konsulenter fra Helsingør Kommune. I den anledning havde vi revideret vores virksomhedsplan, vores lærerplaner og udarbejdet en ny børnemiljøvurdering for børnehavebørnene. Vi fik megen ros.

I foråret 2014 havde vi også besøg af Fødevarestyrelsen, som gennemgik vores arbejdsgange i køkkenet – også her modtog vi en smiley.

Vi er blevet pålagt af Helsingør Kommune at arbejde med sprogvurdering af børnene 2 gange i løbet af deres tid i vores institution – når de fylder 3 år og ved skolestart. Dette arbejde udføres af Lone Bang . Hun har desuden mødtes med de andre sprogansvarlige i den sammenslutning vi sammen har lavet (SAPRIDA – sammenslutningen af private daginstitutioner i Helsingør Kommune). Seneste fælles møde var i august.

I begyndelse af april tog otte kolleger af sted til skandinavisk pædagogstævne i Järna ved Stockholm. Dette stævne havde vi selv været med til at forberede. Det var en stor succes.

Personalegruppen har som sædvanlig været stabil og engageret. Rikke Nielsen, som havde været ansat i 6 år hos os, valgte at opsige sin stilling som pædagogmedhjælper pr. 1. august 2014 for at begynde på sosu-assistentuddannelsen. Vi ansatte herefter Terese Ritlov pr. 1. oktober 2014 som ny pædagogmedhjælper.

I oktober modtog vi 3 førsteårsstuderende fra Rudolf Steiner Seminariet i Charlottelund. De var på hver sin stue i huset og sluttede til juleferien.

Vi havde stor udskiftning af børn i børnehavegrupperne (28 skolebørn i august) og blev desværre ikke rigtig ”fyldt op” før sidst på året.

Fra grundskolegruppen

Grundskolen har for første gang i mange år haft en stor søgning til alle klasser og har brugt mange kræfter på at møde de nye familier og inddrage de nye elever i klasserne.

Temaer, som grundskolekollegiet bl.a. har beskæftiget sig med, er ordensregler, rejser, overgange imellem børnehaveklassen og 1. klasse samt mellem 5.klasse og mellemskolen.

I SFO-en sagde vi farvel til Birgitte Kirchheiner og Ann Sofie Rohrberg.
Vi kunne ansætte vores tilkaldevikar Jasmin Pedersen i en af stillingerne og arbejder på at finde en ny koordinerende medarbejder.

I børnehaveklassen kan vi glæde os over 28 elever i år.

Grundskoleklasserne har haft et godt og lærerigt skoleår med de mange nye kammerater.
I foråret udstillede 3. klasse sammen med 5. klasse deres håndarbejde på Espergærde Bibliotek.
I 3. klasses tilfælde var det deres flotte huer, 5. klasse udstiller deres sokker.
I forbindelse med udstillingen blev der afholdt strikke café. Gæsterne (ned til 9 år) havde mulighed for at strikke en lille lommemus, som den klassen strikkede til deres fadderbarn (1. klasse).
Udover at deltage i nærområdets kulturliv, giver udstillingen eleverne mulighed for at betragte deres kunnen, deres værker og deres arbejdsproces udefra - med objektive (andres) øjne. Denne mulighed skænker eleverne en viden som ikke automatisk gives i undervisningsrummet, hvilket har stor betydning for egenforståelse (identitet, selvværd og selvberoenhed) hvilket viser sig i det sociale bl. a. som rummelighed, empati og evnen til at møde verdenen.

Arbejdet med PPU (pædagogisk praktisk undervisning) og havebrug har fortsat været en stor succes.

5. klasse måtte sige farvel til deres klasselærer Birgitte Bennekou, som gik på barsel i januar måned.
Stig A. Nielsen overtog klassen.

Fra mellemskolegruppen

Mellemskolen er vores skoles yngste og mindste barn, 8 år gammelt og med tre klassetrin.
Fra grundskolens trygge favn er elevernes første trin ind i mellemskolen også skridtet ind i puberteten. En indre udvikling sætter ind. En ombygning, som kan tage vejret fra en og åbne nye døre på vid gab. Derfor er det uforudsigelige altid på dagsordenen i mellemskolens hverdag. Personligheden træder mere frem og med den de indre kampe og stjernestunder, når et nyt trin i udviklingen opnås. At opleve dette er forbeholdt klassens elever og underviseren.

De ydre holdepunkter i Mellemskolen er projektugen, skuespil og skolerejser.
Temaet for projektugen, som kun varede i tre dage pga. påskeferie, var i år ”Medmenneskelighed”. Vi havde inviteret tre forskellige foredragsholdere til at besøge os. Onsdag kom Adem, som oprindeligt er fra det tidligere Jugoslavien, torsdag var Harriet fra Uganda forbi, og fredag havde vi besøg fra Red Barnet Ungdom. Om onsdagen blev vores sans for bevægelse og koordination udfordret, da vi desuden havde besøg af to afrikanske dansere. Det var en stor oplevelse – både for mellemskolen og overskolen, som deltog med stor begejstring
Til frokost sørgede klasserne på skift for mad til et fælles buffetbord.
Der var også én eller anden form for gruppearbejde de forskellige dage. Her blev eleverne blandet på tværs af klasserne. Gruppearbejdet blev fremlagt for mellemskolen.

8. klasse har opført skuespillet Beowolf, hvor de først skulle oversætte det gamle spil, derefter bearbejde det, så det blev lige sådan, som de gerne ville have det. Spillet blev opført for skolens øvrige elever samt forældre og venner.
Igen i år rejste 8. klasse til Soleggen i Norge og drog fra bostedet ud på daglige, lange og til dels krævende vandreture. Det blev en vellykket rejse.
7. klasse vil i år tage til Jylland, for at gå ad Hærvejen, som en forberedelse til deres fjeldtur i begyndelsen af næste skoleår.
6. klasse rejser til Bornholm for at hugge i sten og se på geologiske fænomener.

Ingen Michaelmånedsfest uden folkedans og det sørger 6. klasse altid for iført de farveglade folkedragter.
Mellemskoleorkesteret (7. og 8. klasse) har været udenbys for at spille for blinde og også ældre mennesker.
Og nu, ved skoleårets slutning, hvor det næste skoleår planlægges, kan vi med glæde fortælle, at klasselærerfordelingen ser sådan ud: Stig A. Nielsen fortsætter, som klasselærer for kommende 6. klasse. Ib Kasper Boskov Hansen overtager kommende 7. klasse efter Trine Burton, som skal være klasselærer i 1. klasse efter sommerferien. Anette Jørnung fortsætter i 8. klasse.
Suzanne Olsson fortsætter som faglærer og koordinator i mellemskolen og får således et år uden klasselæreransvar. Louise Vase, som er vores nye kor/musiklærer – og som indgår i mellemskolekollegiet – fortsætter med at være en del af kor- og orkesterteamet i mellemskolen.

Fra overskolegruppen

Overskolen tog hul på dette skoleår med de traditionelle introdage, hvor 9. klasse modtages af lærere og de øvrige overskoleklasser. Introdagene foregik i år på skolen med fællesspisning, natløb i skoven, som 12. klasse stod for, og overnatning i telt. Der var en fantastisk stemning, og vi kunne igen glæde os over at have en fuld overskole.

Efterårets projektuge havde temaet: de fire elementer, jord, luft, ild og vand. Der var besøg af eksterne foredragsholder, og eleverne arbejdede på tværs af klasserne i emnegrupper, hvilket i høj grad har styrket det sociale samvær i overskolen.

Julecaféen er efterhånden en etableret tradition i overskolen, og dette skoleårs café var endnu en gang en succes. Temaet var Disco. 11. klasse stod for planlægningen.

Tidligere har 9. klasse været i erhvervspraktik i to uger kort efter juleferien, men i dette skoleår har vi valgt, at der afvikles en uge i 9.klasse og en uge i 10. klasse Det gentager vi i kommende skoleår.

Sidste skoleår indførte vi en prøveuge i overskolen, hvor eleverne går til mundtlig prøve i to forskellige fag og får en tilbagemelding om deres præstation, men ingen karakterer. Dette var en kæmpe succes, så det gentog vi i år. Eleverne er utrolig glade for prøveugen, og lærerne oplever, at vi får løftet engagementet hos eleverne med prøveugen.

Et andet nyere initiativ er 11. klasse tur til Armenien. Det gentages ligeledes i dette skoleår. Eleverne er i fuld gang med at samle penge ind til rejsen.

Vi slutter skoleåret af med at sende 12. klasse af sted, hvilket vi alle glæder os til igen at opleve.

Samarbejde med Phd.studerende
Maria Watzenig har i forbindelse med sit specialeprojekt haft et samarbejde med lærerkollegiet på skolen. Samarbejdet har primært bestået af en samarbejdsgruppe med tre af lærerne og har løbet over en periode fra februar til april, hvor Maria samtidig har været til stede på lærerværelset for at observere som en del af materialeindsamlingen. Projektet omhandler lærernes muligheder og vilkår i relation til forældresamarbejde.
Byggeprojekter
I begyndelsen af 2013 blev det besluttet, at samle overskolen i øverste etage i nordlængen. I år blev ombygningen afsluttet, og vi råder nu over fire gode klasseværelser til overskolen. Da vi i år igen har fire overskoleklasser, kan alle være samlet. Eleverne og lærerne er stadig vældig glade for disse faciliteter og de samarbejdsmuligheder, som de giver. Det eneste, som eleverne mangler, er et sted, hvor de kan ”hænge ud” i fællesskab, en lille café.

Vi har fået tag over hovedet, når der skal kokkereres til månedsfester og andre arrangementer. Det blev allerede rost meget af eleverne i overskolen.

I Sølvhornet prøver Hanne at skabe mere garderobeplads med en let skillevæg. Tak for alle dine gode idéer Hanne.

Skolen har igen i år fået en anmærkningsfri brandsynsrapport.


Tak

Vores skole vil ikke være den samme uden alle de forældre, som yder en indsats på mange forskellige fronter. Blandt meget andet er det fantastisk, at det har været muligt kun med frivillige forældrekræfter at kunne drive ”Butikken” på vores skole. Tusind tak for det.

Fra næste skoleår bliver ”Mellemstationen” en selvstændig del under skolen. Tak til alle, som har bidraget med, at ”Mellemstationen” kunne eksistere i så mange år og en speciel tak til Anette Rasmussen som daglig leder. Igennem jeres indsats er det nu muligt, at en så veldreven klub kan komme ind under skolen.

Tak for et godt samarbejde til vore nye tilsynsførende, Inger Kvist, skoleleder på Lilleskolen i Odense og Casper Olsen, som er lektor i engelsk og tysk og har undervist på Gladsaxe Gymnasium i mange år.

Tak for den store indsats, som bestyrelsen yder. I år brugte bestyrelsen mange kræfter på ansættelsen af den nye skoleleder.

Til sidst en tak til alle skolens ansatte, lærere, pædagoger, sekretær, bogholder og pedel. I fællesskab skaber vi det daglige, lærerige og dannende indhold for mange elever, så de efter endt skolegang er blevet til frie, initiativrige og livsduelige mennesker.

Som skoleleder siger jeg tak for mange gode samarbejdsoplevelser i mange år, hvor jeg kunne opleve, at vi har løftet i flok. Jeg glæder mig til i næste skoleår udelukkende at kunne være lærer, og, selvom jeg ikke mere er del af ledelsen, stadig kan være en del af skolen og følge dens udvikling.

God sommer og på glædeligt gensyn i skoleåret 2015-16!

Ulli Ziegenhagen/koordinatorerne

Skolen overordnet set er inde i en god udvikling, både økonomisk og pædagogisk. En sund og stabil økonomi er forudsætningen for at kunne drive vores dejlige skole, og selvom vi i år, som led i en række nye pædagogiske tiltag, har forøget antallet af læste timer og dermed den samlet lønudgift, har skolen alligevel formået at komme ud af regnskabsåret 2016 med et overskud,. Det anser vi for tilfredsstillende.

Udvikling af økonomien

Ved elevoptællingen den 5. september 2016 var der 274 tilskuds-berettigede elever i modsætning til 262 elever året før. Der forventes en stigning af elevantallet efter sommerferien, og derfor også en stigning af elever på tælledagen den 5. september.

Gennemsnitlig var der 267 elever i gennem hele regnskabsåret 2016, en stigning på 12 elever i forhold til 2015.

Finansloven for 2016 øgede tilskudsprocenten med 2 pct. point til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Og da den nuværende regering ønsker at styrke det frie skolevalg yderligere, blev tilskuddet til frie grundskoler også i finansloven for 2017 øget med 2 pct.-point til i alt 75 pct.

Samarbejde

Samarbejde er en essentiel del af at drive skole, og det er vigtigt, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende mellem os alle sammen.

Der har i år været tre forældrerådsmøder, og de to af møderne har været en del af planlægningen af julebasaren. Dette er der blevet stillet spørgsmål til, og som en konsekvens af det, er det nu blevet besluttet at overdrage planlægning af julebasaren til to forældre, hvorved forældrerådet og Julebasarudvalget er blevet adskilt. Så nu skal der bare opbygges et forældresamarbejde omkring julebasaren med egne møder.

Sidste år tog jeg initiativ til et samarbejde med andre frie grundskoler i kommunen, og arbejdet har primært handlet om at få et tættere samarbejde med Helsingør kommune. Blandt andet har vi forsøgt at få politikere og embedsfolk indenfor skoleområdet ud på besøg på skolerne, dette er dog kun lykkedes i et mindre omfang.

Men vi har også indgået et samarbejde med elevrådene på hhv Michael og Vidarskolen, hvor repræsentanter mødes og udveksler idéer, indtil nu har det kun resulteret i tættere relationer mellem elever udenfor skoletid ,men målet er er tættere samarbejde mellem skolerne.

Her i foråret er der blevet igangsat et arbejde på tværs af hele skolen med fokus på ledelse, struktur og samarbejde. Det er vigtigt, når man arbejder tæt sammen hver dag, som vi gør her på skolen, ind i mellem at se kommunikationen og samarbejdet efter i sømmene, for at vi kan sikre os, at vi giver os selv og hinanden det bedste udgangspunkt for at skabe en super god skole. Arbejdet bliver gennemført med en ekstern konsulent og vil inddrage både ledelsen, lærere, pædagoger og administrativt personale.

Begivenheder

I juni måned sidste år indgik en række politiske partier et forlig om en ny gymnasiereform. Reformen gør det muligt for de danske steinerskoler at tilbyde 11. og 12. klasse som et ’Steiner HF’ og derved også at få statstilskud til de to ældste klasser.

Denne gymnasiereform, som blev vedtaget af folketinget i december 2016, kommer til at betyde en stor forandring for steinerskolernes status som anerkendt undgomsuddannelse, og udover at loven giver økonomisk støtte til 11. og 12. klasse, giver den også eleverne mulighed for at søge SU og få det særlige uddannelsesrejsekort.

Reformen vil her på skolen træde i kraft fra skoleåret 2018-19, og den nuværende 9. klasse bliver derfor den første klasse, der i sommeren 2020 vil have fuldført en statsanerkendt Rudolf Steiner Ungdomsuddannelse.

Vi har i kollegiet haft mange samtaler om mulighederne og udfordringerne ved at forandre 11. og 12. klasse til et HF forløb. Som skoletilbud i et samfund, der er under stadig forandring, må vi også løbende foretage tilpasninger og forandringer, men det er af stor vigtighed, at disse tager afsæt i vores værdigrundlag.

Og det har derfor været helt afgørende i denne proces, at 11. 12. klasse som ’Steiner HF’ forbliver en eksamens- og karakterfri uddannelse.

I denne forbindelse vil jeg endnu en gang takke de energiske forældre, der har arbejdet utrætteligt på dette projekt de seneste otte år, deres indsats har været uvurderelig.

Derudover har skoleåret været præget af de mange store og små begivenheder, som tilsammen er med til at skabe vores skole og pædagogik, her taler vi både om de faste rytmer indenfor den enkelte skoledag og de faste rytmer henover året.

Fx undergik julebasaren en større forandring, da nye forældre trådte til med nye idéer. Der kom boder på gårdspladsen, alt udsmykket meget fint, og tilsammen lykkedes det os endnu en gang at skabe et vellykket arrangement.

Også til vores Åbent Hus-dag forrige lørdag kastede vi os ud i lidt ændringer i forhold til tildligere år. På gårdspladsen kom udstillingen i det opslåede telt til at fungere som omdrejningspunkt for dagens aktiviteter, og det blev en dejlig dag med fine elevoptrædener og god stemning.

PR

Skolens hjemmeside har gennemgået en større forandring, så der nu er langt flere billeder, der viser skolens mange forskellige aktiviteter. I 2016 har vi henover året haft en fotograf på besøg her på skolen, og han har fotograferet på livet løs, så vores fælles hverdag i hhv børnehuset og skolen, i undervisningen og i frikvartererne nu kan ses dokumenteret på hjemmesiden. Og udover at den ændrede hjemmeside giver et indblik i vores dynamiske skole, har den også fået en aktivitetskalender på forsiden.

Som noget nyt blev der lavet en målrettet kampagne for at få flere børn til Børnehuset, da børnehaven stod i den situation, at 12 børn skulle begynde i børnehaveklassen til sommer. Der blev gennem 4 måneder annonceret på Google, og det lykkedes at få alle pladserne besat. 

Pædagogisk udviklingsarbejde

Repræsentanter for overskolen har gennem året været med i et visionsarbejde sammen med steinerskoler i Norge. Norge og Danmark står i sammenlignelige situationer i forhold til at arbejde med egen identitet, etablere læreruddannelse og efteruddannelse og udfordringen med at få elever til at fortsætte fra mellemskolen i overskolen.

Så samarbejdet har haft fokus på i fællesskab at se på udvikling og visioner for disse områder, og et fælles grundlag for et steinerpædagogikum, som er et vigtigt pædagogisk efteruddannelsesforløb for vores lærere i overskolen, er det første konkrete resultat i dette samarbejde.

Tidligere i skoleåret havde vi besøg af Rudi Lauridsen, som er historielærer på Sct. Knuds Gymnasium. Han kom og inspirerede lærere i mellem- og overskolen med sit kursus om ’Arbejdsformer til det mangfoldige læringsmiljø’. En inspirerende dag.

Henover året har hele kollegiet været indbudt til foredrag med Michael Brink fra Sophia Seminariet. Han har fortalt om ’tanker om waldorfimpulsen i samtiden - åbenlyse og skjulte udfordringer, og fremtiden?’

Her i foråret er der blevet nedsat et nyt pædagogisk udvalg. Som noget af det første har de arbejdet med at finde den fremtidige struktur og mandatet for deres arbejde. Dette arbejde er nu ved at blive færdiggjort.

I planlægningen af skoleåret har der været fokus på at forbedre udbyttet af undervisningen indenfor især tegning og maling i grundskolen og musik i mellemskolen. Det er en del af en længere proces, som har til formål, henover en årrække, at løfte de kunstneriske kompetencer hos eleverne.

Grundskolen

Børnehaveklassen tog i august måned imod 25 elever, 15 drenge og 10 piger, og vi er ved at optage et par piger mere til 1. klasse inden skolestart i august.

Første skoledag førte Signe Athena Juul Jensen 28 skønne elever ud af stenladen og over til 1.klasse for at plante et træ, som traditionen jo er for 1. klasse. Og til den kommende sommer-månedsfest skal klassen på scenen for første gang for at afslutte deres første skoleår med et eventyrspil.

I 2. klasse har både elever, lærere og forældre haft ekstra fokus på det sociale liv i klassen. 3. klasse har henover året skabt glæde med deres høstfest og senest danset om majstangen. Vikingerne i 4.klasse har ofte været at se i skolegården i gang med stavfægtning og de viste et skønt spil til Åbent Hus.

5. klasse forbliver som den første klasse endnu et år i grundskolen, efter den nye deling af grundskolen. I grundskolen har nu alle klasser en støtte- eller hjælpepædagog tilknyttet, i 1. klasse begyndte Brigitte Maak.

SFO

I SFO-en har vi ansat Gisela Schonart, som hen over året overtog Anita Stokkebæks rolle som den koordinerende pædagog. SFO-ens kollegie har bl.a. arbejdet videre med, hvordan vi bedst kan tilgodese det sociale liv i børnenes SFO tid.

Mellemstationen

Mellemstationen har gennem året fornøjet børnene med hyggelige sysler, leg og ture til svømning m.m. Praktikanter har også i år fået lov at bidrage til og opleve det summende liv.

Til sommer skal vi sige farvel til Merethe Pedersen. Hun kaster sig ud i sin store drøm om en gård ved Ringsted, så vi er i gang med at finde en ny "Stationsforstander". Et stort og hjerteligt tak til Merethe!

Specialundervisningen

Specialundervisningen er nu blevet en fast gruppe på syv personer, og der er på den måde blevet skabt et forum, hvor der er flere øjne på det enkelte barn.

Det fungerer godt med støttelærere i klassen fra 1. - 6. klasse, og vi sørger for at hver enkelt støttelærer får sparring omkring deres arbejde, når de mødes. Mange emner bliver på denne måde taget op og diskuteret, og børnebetragtninger indgår i deres arbejde.

Desuden er der nogle af støttelærerne, der også arbejder i SFO'en, og de får på den måde et godt indblik i børnenes adfærd ved fri leg, ligesom der også er et tæt samarbejde med helseeurytmien.

Mellemskolen

I begyndelsen af skoleåret fik vi to nye klasselærere i mellemskolen - Helle Uglebjerg i 6. klasse og Kristina Lomborg i 7. klasse. I 8. klasse har Ib Kasper Boskov Hansen og Suzanne Olsson delt klasselærerposten. Næste år er Ib Kasper alene som klasselærer i 9. klasse, eftersom Suzanne forlader mellemskolen for at blive klasselærer i 1. klasse.

Skoleåret begyndte for 7. klasses vedkommende med en klassetur til Lübeck. Det var en fin tur til den gamle middelalderby.

I midten af juni tager 7. klasse på togt med Skonnerten Fylla i det Sydfynske øhav. Dette for at få en lille fornemmelse af, hvordan opdagelsesrejsende søfarere oplevede verden fra et skib.

Samtidig drager 8. klasse til svenske Lapland. Nærmere bestemt til Jokkmokk. Her vil de igen i år padle i kano og sove i telt.

Lige før jul, opførte 8. klasse Et juleeventyr af Charles Dickens for 4.-12. klasse samt forældre og venner. Det var en skøn forestilling og spillet passede perfekt til klassen.

Efter jul gik 8. klasse i gang med sin produktopgave. I år blev det valgt, at lægge stor vægt på det kunstneriske/praktiske. Derfor havde 8. klasse en måned til at lave et produkt. Det var interessant at se, hvad de valgte at fordybe sig i. Derefter havde de tre uger til at skrive en procesbeskrivelse samt lidt om baggrunden for projektet.

Den fælles projektuge for 6.-7.-8. klasse lå i år lige før påske og handlede om orientering og at finde svar på opgaver. Turene gik til Tegners museum, Helsingør og Knurrenborg Vang ved Fredensborg. Det var nogle fine dage, hvor eleverne arbejdede på tværs af de tre klasser.

I år har vi haft fokus på vores kommende strukturforandring. Fra og med næste skoleår (2017/18) kommer mellemskolen til at bestå af 7., 8. og 9. klasse.

Overskolen

Året begyndte med en alle tiders introforløb for hele overskolen. Det var vigtigt at få vores store 9. klasse godt ind i det nye skoleår. Klassens gode forhold til 10. klasse var en stor hjælp, ligesom det har været fint at se, at 11. og 12. klasse har været usædvanlige imødekommende. Vi kan således sige, at elevmæssigt, er der et godt socialt liv på tværs af klasserne.

Derudover fik vi to nye lærere i overskolekollegiet, nemlig Lisa Marie Frost og Keike Møller. De har beriget os med mere tegning, malning og grafik, - vi vil gerne opprioritere håndværksfagene og synes derfor vi er heldige, at de vil arbejde sammen med os. Velkommen til dem.

10. klasse var på landmålingstur med Vidar Skolen, og denne gang stillede de teodolitten op på Oxeøerne i det Sønderjyske. Det er en fornøjelse at se eleverne fra de to skoler finde sammen og arbejde med matematik, geografi og teknisk tegning.

Det blev jul, og det er et af overskolens højdepunkter med julecaféen som 11. klasse står for. I år har vi en lille 11. klasse, og vi var derfor alle spændte på, hvordan projektet, som havde titlen Shakespeare, ville spænde af.

Klassens elever gjorde alt hvad de kunne, - men det var alletiders, at projektet blev støttet af lærere og forældre, og aftenen havde mange gode indslag.

Fordi vores nuværende 11. klasse ikke er så stor, besluttede vi at flytte deres Armenienstur til næste skoleår, hvor de så rejser afsted sammen med kommende 11. klasse. Og det lyder til, at dette forslag er blevet godt modtaget i begge klasser.

12. klasse er lige kommet hjem fra deres kunst- og dannelsesrejse til Italien, og hvis man stopper op og taler med eleverne, kan man høre begejstringen over turen. Vi ved nu, at de er en rigtig 12. klasse.

Jan Magnussen
skoleleder