Kære forældre på skolen

Vi har den glæde at præsentere vores håndbog i forældrearbejde.

Du finder den her: www.foraeldrebogenkvistgaard.dk

Opslagsværket er blevet til henover det seneste skoleår, hvor en gruppe, bestående af både forældre og repræsentanter fra kollegiet og bestyrelsen har gennemarbejdet information, som vil være givtig for forældre og nem at kunne komme til.

Håndbogen er digital, så det fremadrettet er nemt at tilføje og ændre materialet. Og det er nemt at udprinte, hvis informationerne ønskes i papirform.

Håndbogen er ordnet i afsnit, der igen har underafsnit.
Håndbogen er opstået gennem dialoger på forældremøder, hvor forældrearbejdet er blevet behandlet, og gennem kollegiets studietema: ”forældresamarbejde”, som kollegiet behandlede i skoleåret 2018-19.
Dette arbejde har også resulteret i kommunikationsfolderen, folderen om skolens værdigrundlag samt det nye tiltag, nemlig det årlige forældreseminar, som i år ligger den 26. oktober.

Kommunikationsfolderen og værdigrundlaget vil også være at finde i forældrehåndbogen.

Det er intentionen, at alle forældre gennemlæser forældrehåndbogen, og at samarbejdet mellem skole og hjem kan blive befrugtet og lettere at navigere i.

Tak til de forældre, som har lagt mange kræfter i dette arbejde, og tak til alle de forældre, som på forældremøder har bidraget til indholdet både gennem dialoger og spørgeskema.

Vi håber, at håndbogen i forældrearbejde vil opfylde ønsket og berige både hjem og skole.

Venlig hilsen
Kollegiet.