Steiner HF på Uddannelsesmessen

Rudolf Steiner HF Kvistgaard logo purpur

Mød den nye Steiner HF på Uddannelsesmessen i Hillerød

Steiner HF er Danmarks eneste karakter- og eksamensfri ungdomsuddannelse, og på årets Uddannelsesmesse i Frederiksborgcenteret d. 3. og 4. oktober 2018 kan man møde elever og lærere fra regionens tre Steiner HF-skoler.


76 unge mennesker kunne i midten af august for første gang sætte sig til rette som Steiner HF-elever på Vidarskolen i Gentofte, Michaelskolen i Herlev og Rudolf Steiner Skolen Kvistgård ved Helsingør.

Dette er blevet muligt, efter at Steinerskolerne i Danmark i forbindelse med gymnasiereformen i 2016 fik godkendt deres hidtidige ungdomsuddannelse som hf-uddannelse. I alt er de første hold Steiner HF-elever startet fem steder i landet. Steiner HF adskiller sig ikke blot fra de øvrige gymnasiale uddannelser i Danmark ved at have et bredt fagudbud, der ud over de almindelige boglige fag også inkluderer musiske, kunstneriske og praktiske fag. Mens flere gymnasier eksperimenterer med karakterfri klasser, er Steiner HF Danmarks eneste helt karakter- og eksamensfri ungdomsuddannelse.

På Steiner HF får alle elever en udvidet fagpakke, hvilket betyder at afgangseleverne ikke blot kan søge ind på erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelserne, men også på universitetet. Da Steiner HF er eksamens- og karakterfri, optages de som studerende via kvote 2. Historisk har steinereleverne klaret sig godt i det videregående uddannelsessystem – en undersøgelse fra 2012 viser at 75% af afgangseleverne kommer ind på og gennemfører en videregående uddannelse.

At uddannelsen er eksamens- og karakterfri, betyder ikke, at eleverne går gennem uddannelsen uden feedback og evaluering af deres læring. ”Tværtimod. Vi har løbende en tæt individuel evaluering af eleverne og de samlede kompetencer er grundigt beskrevet for de videregående uddannelsesinstitutioner, når vores elever søger videre i uddannelsessystemet”, fortæller rektor på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Anette Jørnung,

”Steiner HF tilbyder en bred palet af fag, der gør, at man som elev bliver udfordret og udvikler sig både kunstnerisk, håndværksmæssigt og bogligt”, siger Anette Jørnung, ”Det er vigtigt, da det er elevens udvikling som menneske, som er i centrum for os”.

Det brede fagudbud bidrager til, at eleverne oplever variation i undervisningsdagen og får afprøvet mange forskellige fagområder. ”Samtidig støtter håndværksfagene og de kunstneriske fag læring i de teoretiske fag og omvendt. Vi har stor erfaring med, at denne variation for mange elever virker motiverende, fordi de kan fordybe sig i arbejdsprocesser, der både taler til hovedet, hånden og hjertet”, fortæller Christina Lærke Vilhelmsen.

At steinerskolerne har en ungdomsuddannelse, er i sig selv ikke nyt. Rudolf Steiner Skolen Kvistgård har siden år 2001 givet mulighed for 12 års skolegang med afslutning på gymnasialt niveau og med det brede fagtilbud, som videreføres på Steiner HF. Den tidligere overskole, der gik til 12. klasse havde på landsplan en gennemførelsesgrad på 96%, hvilket er langt over gennemsnittet for gymnasiale uddannelser. Dette tilskriver Anette Jørnung noget af det, de nye Steiner HF-elever også får glæde af, nemlig at eleverne i Steinerskolen evalueres mere individuelt og ikke kun udfordres i de boglige fag, men også udvikler sig personligt gennem undervisningen i drama, musik, kunst og håndværk.

 


 

Steiner HF-skolernes stand på Uddannelsesmessen vil være at finde i foyeren lige inden for hovedindgangen i Frederiksborgcenteret, Milnersvej 39 i Hillerød. Messen har åbent onsdag d. 3.oktober fra kl. 8.30-15.00 samt kl. 16.00-20.00 og torsdag d. 4.oktober fra kl. 8.30-15.00. Der vil være både elever og lærere fra Rudolf Steiner Skolen Kvistgård til at fortælle om uddannelsen på standen. Kontakt: Rektor på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Anette Jørnung på tlf: 30 30 79 90 eller projektleder for Steiner HF Christina Vilhelmsen tlf. 28 57 44 29

IMG 8629 1

IMG 8631