Rektor er ansat

Det er en stor glæde, at kunne meddele, at Skolens bestyrelse har ansat overskolelærer Anette Jørnung til stillingen som rektor for vor skole

Anette Jørnung er valgt efter enstemmig indstilling fra ansættelsesudvalget og efter en grundig ansættelsesprocedure med ekstern konsulentbistand.

Der har været fire ansøgere og to blev indkaldt til samtale.

Ansættelsesudvalget fandt, at Anette Jørnung entydigt var den bedst kvalificerede.

Anette tiltræder stillingen pr. 1. august 2018, når hun har færdiggjort pædagogikum.

Der vil senere komme information om, hvorledes vi tager ansvar for skolens drift i den mellemliggende periode.

Tillykke til Anette og Steinerskolen i Kvistgaard.

De bedste hilsner fra bestyrelsen