Steiner HF - en ungdomsuddannelse med kunst, livsnær teori og håndværk

Fra skoleåret 2018/19 tilbyder vi Steiner HF på skolen. En ungdomsuddannelse uden eksamen og karakterer. Med høj faglighed – også i håndværk, musik og kunst.

På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård tilbyder vi den 2-årige Steiner HF, hvor musik, kunst, drama, håndværk og kulturrejser har lige så stor relevans som de naturvidenskabelige, samfundsfaglige og humanistiske fag, der er en fast del af den gymnasiale uddannelse.

De kunstneriske fag har et højt fagligt niveau, og du lærer mere end en kunstart. Her udvikler du både dine sociale kompetencer og kreativ og individuel tænkning. Det styrker dig også i de teoretiske fag.

Steiner HF er karakter- og eksamensfri

Du går ikke til eksamen og du får ikke karakterer på Steiner HF. Det betyder noget, at du går ud i verden med godt kendskab til dig selv. Derfor lægger vi vægt på selvrefleksion, dialog og skriftlig feedback. På Steiner HF tror vi på, at læring kommer indefra, og at et inspirerende læringsmiljø er et sted, hvor det er tilladt at prøve sig selv af og begå fejl uden skulle bekymre sig om årskarakteren.
Vi har en udvidet fagpakke, som gør det muligt at søge ind på alle videregående uddannelser, via kvote 2.


Alle fag har betydning på Steiner HF

Alle fagene på Steiner HF har naturligvis en lære- og kompetenceplan. Derudover har de en betydning for dannelsen af den du er, og formningen af den måde, du er i verden på. Det kan du se eksempler på herunder.

Matematik

Matematik er et teoretisk fag, der bygger på logisk tænkning. Når vi har matematik på Steiner HF, er det derfor især for at skærpe evnen til at tænke logisk. I matematik arbejder vi med matematisk bevisførelse og matematisk problemløsning. Begge dele er krævende. Til gengæld er belønningen stor, for har man først en gang virkelig forstået et matematisk bevis, har man gjort sig en erkendelse for livet.

Fysik

De mange fysikforsøg appellerer til din nysgerrighed og kreativitet. De får stoffet til at opleves relevant og vedkommende og giver lyst til at arbejde med naturfænomener, teknikken omkring dig og naturvidenskab - til at arbejde både praktisk og teoretisk med fysik.

Biologi

Biologi er central for at forstå os selv som en biologisk organisme og for at forstå livet på jorden. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores begrebsverden og levende tænkning, sådan at det giver grundlag for, at vi kan være ansvarlige medlemmer af jordens levende samfund

Kemi

Undervisningen i kemi begynder med forsøg, der kan tale til dine sanser og vækker nysgerrigheden og interessen for at eksperimentere og arbejde med kemi. Ud fra dem når du frem til en forståelse af kemien i dig selv og alt levende, i din hverdag, i verden omkring dig og også til at arbejde med den teoretiske side af kemien.

Samfundsfag

Samfundsfag går i dybden med det samfund, du lever i. Det er vigtigt at have kendskab til temaer som sociale forhold, politik og internationale sammenhænge. Hvor ligger udkantsdanmark? Hvem har magten i Danmark? Hvordan påvirker EU Danmark? Du undersøger det samfund, som du er en del af.

Eurytmi

Bevægelsesfaget eurytmi vil styrke og støtte en god og naturlig forankring i kroppen og pleje sansen for samarbejde og dynamik individuelt og i gruppe.
Som kunstfag i 10. klasse og HF vægtes kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt nærvær sammenhængende, hvorved fornemmelse for rum–geometri–struktur, for harmonisk bevægelseskoordination og for kunstnerisk og social iagttagelsesevne udvikles.

Kor

9. kl ,10. kl og 1. og 2. HF undervises i kor sammen, og der arbejdes med rytmiske og klassiske sange i 3-4-stemmige arrangementer.
Det at lytte til hinanden og synge sammen giver en oplevelse af fælleskab gennem musikken, samtidig med at eleven udvikler sin sangstemme og træner sit gehør.

Vævning

I tekstilkundskab får du kendskab til materialelære og -anvendelse i tekstilindustrien, samt væveteori. Gennem mesterlæreprincippet, lærer du at spinde garn, skære en trend, sætte en væv op og væve et tekstilt produkt, fx et tørklæde.
Mængden af materialer, håndtering af teknikker og værktøj, giver forskellige erfaringer, der tilsammen udbygger en bred og nuanceret bund, til at fortsætte egne studier og udviklingsveje.

Maling

For at få en kunstnerisk forståelse for farver og former, det vil sige handle, turde bryde mønstre, fejle og reagere i overensstemmelse med billedets og helhedens nye udtryk. At blive befriet for det perfektes tvang.

Årsopgaven - dit eget projekt.

Ved siden af fagundervisningen laver du på 2. år på HF et stort selvstændigt projekt, årsopgaven. Den indeholder både en teoretisk, praktisk og kunstnerisk del. Emnet vælger du selv.
Arbejdet giver dig erfaring med at fordybe dig, udvikle egne evner og afprøve forskellige arbejdsmetoder.
Vurderingen af opgaven indgår i det afsluttende vidnesbyrd.

Vidnesbyrd og videreuddannelse

Uddannelsens afsluttende afgangsbevis er et ca. 60 sider langt vidnesbyrd, der grundigt beskriver det standpunkt og de kompetencer, du har opnået, i alle fag og desuden angiver pensum og læringsmål.
Vidnesbyrdet dokumenterer dit faglige standpunkt, opfylder de generelle krav på alle videregående uddannelser og er adgangsgivende via kvote 2.
Ud over dit faglige standpunkt dokumenterer vidnesbyrdet dine kompetencer i selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til fagene, sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Den daglige undervisning

Alle skoledage begynder med hovedfag, hvor klassen i 3-4 uger fordyber sig i ét fag. Det kan være fysik, litteratur, kemi, biologi, geografi, matematik, historie, økonomi mm. Her er selvstudium, foredrag, diskussions- og gruppearbejdsformer en del af undervisningen, og du udarbejder et arbejdshæfte, et essay eller en rapport, som afleveres ved periodens afslutning.

Fagtimerne er de samme året rundt. Her får du hver uge undervisning i dansk, matematik, tysk, engelsk, samfundsfag, idræt, eurytmi og musik.

Håndværkstimerne, de kunstneriske fag og kursusfagene ligger i skemaet som blokundervisning og skaber sammen med hovedfagsundervisningen variation i skoledagen.

De kunstneriske fag har et højt fagligt niveau, og du lærer mere end en kunstart. Her udvikler du både dine sociale kompetencer og kreativ og individuel tænkning. Det styrker dig også i de teoretiske fag.

Sådan kan et ugeskema for Steiner HF se ud:

Det sociale liv, studieture og rejser

Steiner HF Kvistgård er en ungdomsuddannelse, som er kendetegnet ved et stærkt elevfællesskab og mange faglige og sociale aktiviteter på tværs af klasserne.
De årlige studierejser, de mange ekskursioner og samarbejdet med andre Steiner HF skoler bidrager til stærke fællesskaber i og på tværs af klasserne. Det giver dig et netværk og mulighed for venskaber i ind- og udland.


Så er snoren til Steiner HF Kvistgård klippet

Så er snoren til Steiner HF Kvistgård klippet
Godt 120 splinternye 1. hf'er startet på landets fem Steiner HF-skoler – de kommer til at nyde godt af Steinerskolernes brede fagtilbud, der udover de teoretiske fag inkluderer, drama, musik kunst og håndværk og så er det landets eneste ungdomsuddannelse, der er helt karakter- og eksamensfri.

Er du nysgerrig på Steiner- HF?

Vil du vide mere?

Kontakt skolens kontor på tlf. 4913 9687 og få en uformel snak.
Du er også velkommen til at sende os en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi glæder os til at møde dig!

Steiner HF er en ungdomsuddannelse, der ligger i forlængelse af vores grundskole.
Tag kontakt til skolen i god tid, og kom gerne og få en rundvisning eller kom til vores åbent hus arrangementer, allerede, når du går i 9. eller 10. klasse.

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2
3490 Kvistgård

Se filmen og hør eleverne fortælle om uddannelsen med deres egne ord.

Hent folderen om Steiner HF Kvistgård her

Vil du gå på Steiner HF?

Hvis du er interesseret i at gå på Steiner HF Kvistgård, så kan du henvende dig til skolens kontor for at aftale en samtale
Vi glæder os til at høre fra dig
Tlf: 49 13 96 87
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80