AKTUELT 

Skoleleder til Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Da vores nuværende skoleleder nærmer sig pensionsalderen og ønsker at fratræde sin stilling, søger vi fra næste skoleår en ny leder med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Vi er en Rudolf Steiner skole med 39 ansatte og 255 elever fra børnehaveklasse til 12. klasse samt et børnehus med 73 børn og 16 voksne. Skolen begyndte for 36 år siden på den gamle hovedgård i Kvistgård, og siden er mange nye bygninger kommet til, senest skolehave og smedegård.
Vi har lys og luft og god plads.

Vores mål er stedse og hver dag med afsæt i Rudolf Steiners pædagogik at skabe en levende og inspirerende undervisning for vores elever og et tillidsfuldt samarbejde med vores forældre.

Med det mål for øje, skal vores leder gå ind i arbejdet.

Skolelederens opgaver bliver således at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde, at styrke kommunikation og samarbejde med forældre og omverden, at varetage den daglige drift og undervise enkelte ugentlige timer.

Vi søger et menneske med pædagogisk sindelag og passion for waldorfpædagogik. En person, som kan understøtte fællesskabet og samtidig værdsætter pædagogisk selvforvaltning. En skoleleder, der kan kommunikere klart og tydeligt, og som har mod og personlig styrke til at møde ansatte og forældre i øjenhøjde.

Lederen vil i det daglige arbejde tæt sammen med skolens bestyrelse, sekretær og bogholder og indgå i ledelsesgruppen, der foruden skolelederen består af fire koordinatorer fra henholdsvis børnehus, grund-, mellem- og overskole.

Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse, og har du lyst til at være med til at sætte retningen for skolen og børnehuset de kommende år, beder vi dig sende en ansøgning.

Yderligere oplysninger kan fås på skolens hjemmeside eller ved kontakt til skolens bestyrelsesformand Charlotte van Hauen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgning sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 12. januar 2015.

Samtaler vil foregå i uge 5.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Finansministeriet og FSL

Læs som PDF

 

JULEN PÅ KVISTGÅRD

Efter en veloverstået julebasar lørdag den 29. november, er julestemningen for alvor sat ind på Kvistgård. 

Adventsspiral den 2. og 3. december

Adventsspiral aeble

Markeringen af årets højdepunkter spiller en særlig rolle på Rudolf Steinerskoler.
Én af de mindre kendte er vores adventspiral, som forgår i begyndelsen af adventstiden som en optakt til julen.

Adventsspiral foregår i den mørklagte sal, hvor der på gulvet er lagt en stor spiral af små grankviste.

Alle elever har i klassen forberedt en lyseestage, som er fordelt ud på spiralen. Inderst i spiralen på en forhøjning pyntet med gran, står det store tændte lys, som alle de små lys skal tændes ved.

Én ad gangen går eleverne ind i spiralen, ind mod lyset i midten, tager et lys umiddelbart før det store lys og tænder i spiralens midte sit lys og sætter det tilbage på sin plads på vejen ud af spiralen igen.

Alle elever går selv vejen ind og ud af spiralen. Inderst i spiralen hvor koncentrationen er mest intens, tænder hver enkelt sit eget lys ved det store lys og bevæger sig derefter udad i spiralen igen.
Ved at tænde sit eget lys ved det store lys i midten får de på en enkel og andagtsfuld måde et indtryk af at være en del af noget større.
Det er hensigten, at adventsspiralen skal give en oplevelse præget af ro og andagt, fjernt fra dagligdagens tummel og uro.
Under hele adventsspiralen er der levende stemningsfuld musik.

Alle skolens elever går adventsspiral den 2. og 3. december.

adventespiral kvisten lilleAdventsspiral for forældre, bedsteforældre og andre voksne

I år vil vi åbne dørene for jer forældre, som altid har ønsket sig at opleve skolens ADVENTSPIRAL.
Tirsdag den 2. december 2014, klokken 17.00. i salen.
For at det kan blive en smuk oplevelse for de fremmødte, begynder vi til tiden. Det vil desværre ikke være muligt at komme ind, hvis man bliver forsinket.

Adventsspiralen er i første omgang et tilbud til jer forældre samt bedsteforældrene eller nære venner, altså et arrangement forbeholdt voksne.
Eleverne får som nævnt oplevelsen den 2. og 3. december sammen med deres klasser i skoletiden.
Vi ser frem til at dele denne stemningsfulde stund med jer.

lucia 2

Luciaoptog den 12. december

Fredag den 12. december går 5. klasse Luciaoptaoptog og besøger alle skolens klasser i deres klasselokaler.

Med sig på turen rundt har optoget hjemmebagte Luciabrød, de såkaldte Lusekatte, som er små boller formet som et S, bagt med safran og en rosin i midten. Luciabrødene deles ud i den tidlige mørke morgenstund til alle eleverne.

 

JULEKONCERT I MØRDRUP KIRKE ONDDAG DEN 17. DECEMBER

JulekoncertMørdrup

Middelalderjulespillene 

weihnachtsspiel1

På steinerskoler verden over, er der tradition for, at lærerne opfører de gamle julespil fra Oberufer.

Spillenes historie kan føres helt tilbage til før 1600-tallet, og de er formodentlig kommet til Oberufer i Ungarn med indvandrere vestfra. Spillene levede et stilfærdigt liv rundt omkring i små landsbyer, men blev i 1853 opdaget af den tyske litteraturprofessor Shröer, som lod spillene nedskrive for at de ikke skulle gå tabt.

Schröer lod sin elev Rudolf Steiner tage del i optegnelserne og Steiner opførte spillene sammen med lærerne på den første Steinerskole i Stuttgart i 1919. Efter den tid, er Oberufer spillene blevet tradition på Steinerskoler over hele verden.

Julespillenes handling

Paradisspillet følger Første Mosebog, viser menneskets skabelse, syndefaldet og Adam og Evas uddrivelse af Paradiset.

Kristi Fødsel- og Hyrdespillet, som udgør en helhed, følger Lukasevangeliet. Her hører vi om Marias bebudelse, den lange vandring til Betlehem, Jesusbarnets fødsel og derefter om hyrderne på marken, der gennem en åbenbaring ønsker at se den nye konge.

Handlingen i spillene er altså i overvejende grad bibelsk.

Alle er velkomne

I år opføres de gamle middelalderjulespil af kollegiet i skoletiden.

Paradisspillet opføres for 3.-12. klasse i skoletiden. Dato kommer snarest.

Kristi fødselsspillet og hyrdespillet vises for hele skolen som juleafslutning fredag d. 19. december kl. 9:00.

Der bliver ingen særskilt forestilling for forældre og venner af skolen, men alle er velkomne til at se opførelserne i skoletiden.

Venlig hilsen

kollegiet

 

JUL I BUTIKKEN

Butikken-RSSK-1586 resized

Kig forbi BUTIKKEN her i december - vi har lækre julevarer, chokolade og marcipan, smukke Hellig tre Konger lys til kun 50 kr., julegaver til store og små og meget andet godt.
Butikken er åben for alle.

BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER

MANDAG kl. 8.00-10.00 samt kl. 12.00 - 15.00

Butikken-RSSK-1600

TIRSDAG kl. 13.00-16.00

ONSDAG kl. 10.00-13.00samt kl. 14.00-16.00

TORSDAG kl.13.00-14.30

FREDAG kl. 11.00-15.00

Kalenderfunktionen virker desværre ikke i øjeblikket!

Skolens kalenderfunktion benytter Google kalender.

Grænsefladen mod Googles kalender er i november måned blevet ændret af Google og desværre virker hjemmesidens kalendermodul derfor ikke pt.

Der arbejdes på en løsning.

Se de kommende begivenheder i SkoleNyt

Genopslag

Vi søger en erfaren lærer til vores kommende 1. klasse

Læs mere under Ledige stillinger

Enkelte ledige pladser

4 klasse 2 eleverSelvom vi har ventelister til en del af vores klasser, har vi også nogle få åbninger.
Vi har i øjeblikket få ledige pladser i vores nye og skønne 1. klasse.
Desuden er der enkelte ledige pladser i klasserne i 2. til 5.
Vores 8. og 9. klasse savner især nogle drenge.

Kontakt kontoret på 49 13 96 87, hvis I er interesseret i at høre mere.

Få en rundvisning på skolen

Den 1. fredag i måneden kl. 13.30, kan alle som er interesseret i at se skolen og få et første indtryk af den, komme til en uforpligtende rundvisning, med mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmeldelsen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag forinden.

Mødestedet er ved lindetræet i skolegården.

Vel mødt

Hvad er en steinerskole?

Når skoletiden nærmer sig, stiller man sig som forælder mange spørgsmål: Hvilken skole passer til mit barn og mine værdier? Hvad er vigtigt at lære? Hvordan får mit barn en tryg og god skolegang, kommer ordentligt i vej, får et rigt liv og udvikler sig til et livsdueligt, ansvarligt menneske med styrke til at takle livets udfordringer? Det har steinerskoler et godt bud på. I denne film, kan du få et lille indblik i hvad en steinerskole er. 

Du kan finde mere information om pædagogikken www.steinerskolerne.dk og her på hjemmesiden. Se også filmen om steinerskolerne i Danmark. 

SKOLENYT

LÆS DET SENESTE SKOLENYT HER

Mere om os

Vi er en friskole som:

  •  Tilbyder både grundskole og ungdomsuddannelse - det vi kalder HELHEDSSKOLE!
 I5X3021 (Custom)  
  • Uddanner FRIE MENNESKER, der er i stand til at tage bevidste, kvalificerede valg i deres voksne liv
dimmitend
  • Har glade, motiverede elever, der har 
    LYST TIL AT LÆRE, fordi de forstår at sætte deres viden i perspektiv
hånden i vejret

 
  • Tilbyder et miljø, hvor TRYGHED og faste rammer er i fokus
sammenhold
  •  Træner både BOGLIGE, KREATIVE OG SOCIALE  intelligenser

 

samarbejde  
  •  Er EKSAMENS- OG KARAKTERFRI - men ikke evalueringsfri
 I5X0020 (Custom) thumb
  • Lærer eleverne at REFLEKTERE over de mest basale elementer i deres dagligdag og samtidig giver dem et vidt udsyn til verden omkring dem
kontemplation  
  • Sætter hver enkelt elevs TRIVSEL og udvikling er i højsæde - fra børnehave til 12. klasse
varme

 

 

MERE OM VORES UNGDOMSUDDANNELSE: RSU

Ungdomsuddannelsen på en Rudolf Steiner Skole, forkortet RSU, er Danmarks BREDESTE ungdomsuddannelse.

Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Det er altså en bred almendannende uddannelse fra 9. - 12. klassetrin. Selv om undervisningsplanerne hænger sammen med og er en videreførelse af undervisningen fra grund- og mellemskolen, kan du godt begynde efter 9. klasse, hvis du har taget 9. klasse på en anden skole.

Klik på filmen og få et lille indblik i, hvordan eleverne på vores skole oplever at tage en ungdomsuddannelse her hos os.  

Læs i øvrigt mere om RSU her Kompetencemål for ungdomsuddannelsen kan læses her Læs også mere på www.steinerskolerne.dk

HOLDARBEJDE, FÆLLESSKAB OG STORE OPLEVELSER

Oplev stemningen da overskolens elever spillede i DR's Koncertsal til Orkesterfestivalen 2013

DRs Koncertsal bød velkommen til det største symfoniorkester i den smukke sals historie, da de tre Rudolf Steinerskoler Michaelskolen, Kvistgård og Vidar stillede op med mere 230 elever på scenen.

Orkesteret gik på med et bredt repertoire, der spændte fra Mozart over klezmer til Leonard Cohen.
Glæden ved musik og den fællesskabsfølelse det giver at arbejde sammen om musikalsk udfoldelse, er ét af de primære mål når at vi på steinerskoler har sang- og instrumentalundervisning på skoleskemaet lige fra 1. klasse.
At der kommer et pænt musikalsk resultat ud af anstrengelserne kan dog ikke undgås og er absolut en positiv sidegevinst. 

Med koncerten vil vi gerne vise, at alle kan lære at spille og synge.
Musik er ikke forbeholdt nogle få udvalgte, men er for alle, og 
musik og sang er en del af almendannelsen på steinerskoler.

Det er i dag dokumenteret, at musik har en gavnlig effekt på læringen i andre fag. Eleverne får nogle specifikke kompetencer, der fremmer den generelle indlæring: de bliver bedre til at fokusere, arbejde sammen og gå målrettet efter et resultat. Og så oplever de, at kontinuerlig øvning og forberedelse giver bonus og de bliver trygge ved at stå frem for andre og vise hvad de kan. Desuden viser undersøgelser, at elever der får musikundervisning bliver bedre til at tænke ud af boksen og være innovative og kunne kommunikere deres idéer ud til andre. Alt sammen evner, der er værdifulde i mange sammenhænge.