AKTUELT 


INVITATION TIL FREMLÆGGELSER AF 12. KLASSES ÅRSOPGAVER TORSDAG 5. MARTS KL 17.00

Kære skolens lærere, forældre, elever fra 8.-11. klasse og andre pårørende og bekendte

z aarsopgave fremlaeg thumbEn af skoleårets mærkedage nærmer sig med hastige skridt:
Torsdag den 5. marts 2015 vil 12. klasses tolv elever fremlægge de årsopgaver, som de hver især har arbejdet på siden marts 2014.
Fremlæggelserne vil foregå i Stenladen, og alle med tilknytning til skolen er velkomne til at overvære dem. Eleverne i 8., 9., 10. og 11. klasse er også inviteret, men ikke yngre elever med mindre de er i familie med elever fra 12. klasse.

Der er gratis adgang.

Dørene åbnes kl. 16.30, og arrangementet starter kl. 17.00 – præcis.
Den sidste fremlæggelse forventes at slutte ca. kl. 22.00.

Der vil være to korte pauser ca. kl. 18.00 og kl. 21.00 samt en længere pause ca. kl. 19.30-20.00.
I den lange pause vil 11. klasse stå for en café, hvor der kan købes sandwich og drikkevarer, og 12. klasses arbejder kan beses ved deres individuelle udstillingsboder.

Denne aften er elevernes store aften, og vi vil derfor bede Jer om at respektere nogle enkle retningslinjer:

 • Kom i god tid.
 • Hvis du regner med at komme senere, så vent til en af pauserne i programmet.
 • Undgå at fotografere med blitz under selve fremlæggelserne.
 • Undgå at gå ind og ud af Salen under fremlæggelserne.
 • Små søskende er velkomne under forudsætning af, at de ikke forstyrrer fremlæggelserne med gråd eller lignende.

Vel mødt!
Med venlig hilsen

Poul Erik Pedersen
– på vegne af 12. klasse

Oversigt over elevernes emnevalg

NB: Listen er ordnet i alfabetisk rækkefølge.
Den endelige rækkefølge af fremlæggelserne bliver fastlagt i dagene op til arrangementet.

 • Casper: Elektronisk musik
 • Christopher: Medicinsk brug af cannabis
 • Emil: Motivering / Coaching
 • Johanne: Tekstilkunst
 • Kamille: Følelsers påvirkning på mennesket
 • Laura: Sammenhængen mellem krop, sind og sjæl
 • Per: Idrætspsykologi
 • Ronja: Overvågning
 • Rosamunde: Astrologi – tegn og temperamenter
 • Shiba: På rejse efter ét Kurdistan – landet der ikke findes
 • Tobias: Bæredygtig byplanlægning
 • Victor: Paragliding

A5 abenthus2015

Genopslag

Vi søger en erfaren lærer til vores kommende 1. klasse. Ansøgningsfrist er 1. april 2015.

Læs mere under Ledige stillinger

 

Enkelte ledige pladser

4 klasse 2 eleverSelvom vi har ventelister til en del af vores klasser, har vi også nogle få åbninger. 
Vi har i øjeblikket få ledige pladser i vores nye og skønne 1. klasse. 
Desuden er der enkelte ledige pladser i klasserne i 2. til 5.
Vores nuværende 8. og 9. klasse savner især nogle drenge.
Kontakt kontoret på 49 13 96 87, hvis I er interesseret i at høre mere.

 

Få en rundvisning på skolen

skolen 2014 resizedDen 1. fredag i måneden kl. 13.30, kan alle som er interesseret i at se skolen og få et første indtryk af den, komme til en uforpligtende rundvisning, med mulighed for at stille spørgsmål.

Dato for fremvisning i 2015:

 • 6. marts 2015
 • 3. april 2015
 • 8. maj 2015
 • 12. juni 2015

Tilmeldelsen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag forinden. Mødestedet er ved lindetræet i skolegården.

Vel mødt

 

BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER

Butikken-RSSK-1586 resized

MANDAG kl. 8.00-10.00 samt kl. 12.00 - 15.00

TIRSDAG kl. 13.00-16.00

ONSDAG kl. 10.00-13.00samt kl. 14.00-16.00

TORSDAG kl.13.00-14.30

FREDAG kl. 11.00-15.00

 

Kalenderfunktionen er under ombygning!

Skolens er i øjeblikket ved at ændre it-platform for vores kalenderfunktion. 

Hjemmesidens kalender bliver derfor ændret og får en anden funktion.

 

 

Hvad er en steinerskole?

Når skoletiden nærmer sig, stiller man sig som forælder mange spørgsmål: Hvilken skole passer til mit barn og mine værdier? Hvad er vigtigt at lære? Hvordan får mit barn en tryg og god skolegang, kommer ordentligt i vej, får et rigt liv og udvikler sig til et livsdueligt, ansvarligt menneske med styrke til at takle livets udfordringer? Det har steinerskoler et godt bud på. I denne film, kan du få et lille indblik i hvad en steinerskole er. 

Du kan finde mere information om pædagogikken www.steinerskolerne.dk og her på hjemmesiden. Se også filmen om steinerskolerne i Danmark. 

SKOLENYT

LÆS DET SENESTE SKOLENYT HER

Mere om os

Vi er en friskole som:

 •  Tilbyder både grundskole og ungdomsuddannelse - det vi kalder HELHEDSSKOLE!
 I5X3021 (Custom)  
 • Uddanner FRIE MENNESKER, der er i stand til at tage bevidste, kvalificerede valg i deres voksne liv
dimmitend
 • Har glade, motiverede elever, der har 
  LYST TIL AT LÆRE, fordi de forstår at sætte deres viden i perspektiv
hånden i vejret

 
 • Tilbyder et miljø, hvor TRYGHED og faste rammer er i fokus
sammenhold
 •  Træner både BOGLIGE, KREATIVE OG SOCIALE  intelligenser

 

samarbejde  
 •  Er EKSAMENS- OG KARAKTERFRI - men ikke evalueringsfri
 I5X0020 (Custom) thumb
 • Lærer eleverne at REFLEKTERE over de mest basale elementer i deres dagligdag og samtidig giver dem et vidt udsyn til verden omkring dem
kontemplation  
 • Sætter hver enkelt elevs TRIVSEL og udvikling er i højsæde - fra børnehave til 12. klasse
varme

 

 

MERE OM VORES UNGDOMSUDDANNELSE: RSU

Ungdomsuddannelsen på en Rudolf Steiner Skole, forkortet RSU, er Danmarks BREDESTE ungdomsuddannelse.

Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Det er altså en bred almendannende uddannelse fra 9. - 12. klassetrin. Selv om undervisningsplanerne hænger sammen med og er en videreførelse af undervisningen fra grund- og mellemskolen, kan du godt begynde efter 9. klasse, hvis du har taget 9. klasse på en anden skole.

Klik på filmen og få et lille indblik i, hvordan eleverne på vores skole oplever at tage en ungdomsuddannelse her hos os.  

Læs i øvrigt mere om RSU her Kompetencemål for ungdomsuddannelsen kan læses her Læs også mere på www.steinerskolerne.dk

HOLDARBEJDE, FÆLLESSKAB OG STORE OPLEVELSER

Oplev stemningen da overskolens elever spillede i DR's Koncertsal til Orkesterfestivalen 2013

DRs Koncertsal bød velkommen til det største symfoniorkester i den smukke sals historie, da de tre Rudolf Steinerskoler Michaelskolen, Kvistgård og Vidar stillede op med mere 230 elever på scenen.

Orkesteret gik på med et bredt repertoire, der spændte fra Mozart over klezmer til Leonard Cohen.
Glæden ved musik og den fællesskabsfølelse det giver at arbejde sammen om musikalsk udfoldelse, er ét af de primære mål når at vi på steinerskoler har sang- og instrumentalundervisning på skoleskemaet lige fra 1. klasse.
At der kommer et pænt musikalsk resultat ud af anstrengelserne kan dog ikke undgås og er absolut en positiv sidegevinst. 

Med koncerten vil vi gerne vise, at alle kan lære at spille og synge.
Musik er ikke forbeholdt nogle få udvalgte, men er for alle, og 
musik og sang er en del af almendannelsen på steinerskoler.

Det er i dag dokumenteret, at musik har en gavnlig effekt på læringen i andre fag. Eleverne får nogle specifikke kompetencer, der fremmer den generelle indlæring: de bliver bedre til at fokusere, arbejde sammen og gå målrettet efter et resultat. Og så oplever de, at kontinuerlig øvning og forberedelse giver bonus og de bliver trygge ved at stå frem for andre og vise hvad de kan. Desuden viser undersøgelser, at elever der får musikundervisning bliver bedre til at tænke ud af boksen og være innovative og kunne kommunikere deres idéer ud til andre. Alt sammen evner, der er værdifulde i mange sammenhænge.