AKTUELT

Stemning fra 1. klasses første skoledag

Den allerførste skoledag er noget ganske særligt. Ikke kun for de små nye poder, der nu starter en helt ny æra og for hvem dette er et betydningsfuldt øjeblik i deres liv.

Forældre, søskende, skolens øvrige elever og lærere og ikke mindst klasselæreren ser forventningsfuldt frem til denne dag. 

Hvert år samles hele skolen i salen for at byde den nye 1. klasse og deres forældre velkommen.
Salen er fyldt og stemningen emmer af forventningens glæde. 

2. klasse og deres klasselærer byder deres nye kammerater velkommen med musik og sang. 
Overskolens kor synger af hjertens grund Solen du stige og reciterer Piet Heins digt Du skal plante et træ. Således er alle med til at gøre denne dag smuk og uforglemmelig.

1. klasselæreren træder nu frem på scenen og fortæller et eventyr til den nye klasse som spændt sidder på første række og lytter.

SÅ kommer det store øjeblik, hvor hver 1. klasseselev bliver kaldt op på scenen for at modtage en blomsterbuket. 
Den lille buket består af mange forskellige slags blomster og planter, som symbol på den mangfoldighed af læring og udfordringer eleverne vil gennemgå i de kommende mange skoleår.

1. klasse får også en fadderklasse, som er 5. klasse. Fadderne står naturligvis med oppe på scenen for at passe på de små fra første færd.

Tilsidst kommer elever fra 12. klasse og overrækker det træ, som klassen bærer ud og planter i fællesskab. Præcis som 12. klasse gjorde, da de selv startede i 1. klasse.

Nu er grunden lagt for de næste 12 års samarbejde.

Endelig begiver klassen sig over i klasselokalet til deres allerførste time.....

Rigtig hjertelig velkommen 1. klasse.

salen 1 salen 2
2 floejter overskolen 1
blomster 5 scenen 1
trae 1 trae scenen
fadder 3
plante 7 plante 2
plante 1 plante 5

 

Vi søger:

En ny medarbejder til børnehusets og skolens administration

Læs mere under Ledige stillinger

 

Vi har endnu enkelte ledige pladser på udvalgte klassetrin. Kontakt skolens kontor på 49 13 96 87 for mere information.

Hvad er en steinerskole?

Når skoletiden nærmer sig, stiller man sig som forælder mange spørgsmål: Hvilken skole passer til mit barn og mine værdier? Hvad er vigtigt at lære? Hvordan får mit barn en tryg og god skolegang, kommer ordentligt i vej, får et rigt liv og udvikler sig til et livsdueligt, ansvarligt menneske med styrke til at takle livets udfordringer? Det har steinerskoler et godt bud på. I denne film, kan du få et lille indblik i hvad en steinerskole er. 

Du kan finde mere information om pædagogikken www.steinerskolerne.dk og her på hjemmesiden. Se også filmen om steinerskolerne i Danmark. 

SKOLENYT

LÆS DET SENESTE SKOLENYT HER

Mere om os

Vi er en friskole som:

  •  Tilbyder både grundskole og ungdomsuddannelse - det vi kalder HELHEDSSKOLE!
 I5X3021 (Custom)  
  • Uddanner FRIE MENNESKER, der er i stand til at tage bevidste, kvalificerede valg i deres voksne liv
dimmitend
  • Har glade, motiverede elever, der har 
    LYST TIL AT LÆRE, fordi de forstår at sætte deres viden i perspektiv
hånden i vejret

 
  • Tilbyder et miljø, hvor TRYGHED og faste rammer er i fokus
sammenhold
  •  Træner både BOGLIGE, KREATIVE OG SOCIALE  intelligenser

 

samarbejde  
  •  Er EKSAMENS- OG KARAKTERFRI - men ikke evalueringsfri
 I5X0020 (Custom) thumb
  • Lærer eleverne at REFLEKTERE over de mest basale elementer i deres dagligdag og samtidig giver dem et vidt udsyn til verden omkring dem
kontemplation  
  • Sætter hver enkelt elevs TRIVSEL og udvikling er i højsæde - fra børnehave til 12. klasse
varme

 

 

MERE OM VORES UNGDOMSUDDANNELSE: RSU

Ungdomsuddannelsen på en Rudolf Steiner Skole, forkortet RSU, er Danmarks BREDESTE ungdomsuddannelse.

Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Det er altså en bred almendannende uddannelse fra 9. - 12. klassetrin. Selv om undervisningsplanerne hænger sammen med og er en videreførelse af undervisningen fra grund- og mellemskolen, kan du godt begynde efter 9. klasse, hvis du har taget 9. klasse på en anden skole.

Klik på filmen og få et lille indblik i, hvordan eleverne på vores skole oplever at tage en ungdomsuddannelse her hos os.  

Læs i øvrigt mere om RSU her Kompetencemål for ungdomsuddannelsen kan læses her Læs også mere på www.steinerskolerne.dk

HOLDARBEJDE, FÆLLESSKAB OG STORE OPLEVELSER

Oplev stemningen da overskolens elever spillede i DR's Koncertsal til Orkesterfestivalen 2013

DRs Koncertsal bød velkommen til det største symfoniorkester i den smukke sals historie, da de tre Rudolf Steinerskoler Michaelskolen, Kvistgård og Vidar stillede op med mere 230 elever på scenen.

Orkesteret gik på med et bredt repertoire, der spændte fra Mozart over klezmer til Leonard Cohen.
Glæden ved musik og den fællesskabsfølelse det giver at arbejde sammen om musikalsk udfoldelse, er ét af de primære mål når at vi på steinerskoler har sang- og instrumentalundervisning på skoleskemaet lige fra 1. klasse.
At der kommer et pænt musikalsk resultat ud af anstrengelserne kan dog ikke undgås og er absolut en positiv sidegevinst. 

Med koncerten vil vi gerne vise, at alle kan lære at spille og synge.
Musik er ikke forbeholdt nogle få udvalgte, men er for alle, og 
musik og sang er en del af almendannelsen på steinerskoler.

Det er i dag dokumenteret, at musik har en gavnlig effekt på læringen i andre fag. Eleverne får nogle specifikke kompetencer, der fremmer den generelle indlæring: de bliver bedre til at fokusere, arbejde sammen og gå målrettet efter et resultat. Og så oplever de, at kontinuerlig øvning og forberedelse giver bonus og de bliver trygge ved at stå frem for andre og vise hvad de kan. Desuden viser undersøgelser, at elever der får musikundervisning bliver bedre til at tænke ud af boksen og være innovative og kunne kommunikere deres idéer ud til andre. Alt sammen evner, der er værdifulde i mange sammenhænge.